Σάββατο 14 Μαΐου 2011

Εκτιμήσεις για την ημερομηνία έναρξης των συνεντεύξεων υποψηφίων Δ/ντών

Από τη μελέτη των άρθρων 19 και 21 του Ν. 3848/2010 που αναφέρονται στα διαδικαστικά των επιλογών Δ/ντών Σχολικών Μονάδων και τις προθεσμίες κατάθεσης ενστάσεων από τους υποψηφίους, προκύπτει το συμπέρασμα ότι θα χρειαστεί ένας περίπου μήνας από τη στιγμή που θα συγκροτηθεί το Συμβούλιο Επιλογής μέχρι να φτάσουμε στις συνεντεύξεις.

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι η συγκρότηση του Συμβουλίου Επιλογής δεν μπορεί να γίνει νωρίτερα από τις 25 Μαίου- καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υποψηφίων- εκτιμώ ότι οι συνεντεύξεις θα ξεκινήσουν κατά τις 25 Ιουνίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: