Δευτέρα 16 Μαΐου 2011

Βεβαίωση πιστοποίησης ΤΠΕ Β΄ επιπέδου

Επειδή πολλοί εκπαιδευτικοί που πιστοποιήθηκαν στο Β΄επίπεδο ΤΠΕ δεν έχουν παραλάβει ακόμη τις βεβαιώσεις τους, έγινε ερώτημα στην αρμόδια υπηρεσία. Ιδού η απάντηση...

Δεν υπάρχουν σχόλια: