Τρίτη 17 Μαΐου 2011

Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων στα Σχολεία της Δ/νσης Π.Ε Β΄Αθήνας για το Σχολικό Έτος 2010-2011

Οι Υπεύθυνες Αγωγής Υγείας της Β΄ Δ/νσης Π.Ε. Αθηνών έχοντας υπόψη το Σχέδιο Προώθησης της κατανάλωσης Φρούτων στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2010-2011 κρίνουν σκόπιμο να...

ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς για το πώς μπορούν να διαχειριστούν τις 4 διδακτικές ώρες της ευέλικτης ζώνης, ανεξάρτητα αν οι ίδιοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν περισσότερο χρόνο για ένα διατροφικό πρόγραμμα. Στόχος είναι η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών ώστε να συμβάλλει στη μείωση της παιδικής παχυσαρκίας και στη βελτίωση των διατροφικών στάσεων και συμπεριφορών.

Διαβάστε τη σχετική εγκύκλιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: