Πέμπτη 26 Μαΐου 2011

Αποτελέσματα εκλογών συλλόγου "Γ.ΣΕΦΕΡΗΣ": Άνοδος της ΕΣΑΚ, πτώση της ΠΑΣΚ, στα ίδια η ΔΑΚΕ

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των εκλογών που έγιναν χθες στο Σύλλογο Εκπαιδευτικών του 3ου Γραφείου Π.Ε Β΄Αθήνας «Γ. ΣΕΦΕΡΗΣ» με τα αποτελέσματα του 2009 προκύπτουν τα παρακάτω:

1. Η ΠΑΣΚ παρουσιάζει πτώση της τάξεως του – 5,6% την οποία φαίνεται να «εισπράττει» η ΕΣΑΚ-ΔΕΕ με σημαντική άνοδο + 8,9%


...2. Η ΔΑΚΕ κρατάει τις δυνάμεις της με μια ελάχιστη διαφορά της τάξης του -0,1%

3.Τα δυο αριστερά σχήματα ( ΑΣΕ και Αυτόνομη Παρέμβαση) με ελαφρές αυξομοιώσεις παραμένουν στα ίδια χωρίς να εκλέγουν κανέναν αντιπρόσωπο.

Οι 7 αντιπρόσωποι που εκλέγονται κατανέμονται ως εξής: 3 στην ΕΣΑΚ- ΔΕΕ, 2 στην ΠΑΣΚ και 2 στη ΔΑΚΕ

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του 2009 και του 2011 με τις συγκρίσεις τους


Δεν υπάρχουν σχόλια: