Δευτέρα 9 Μαΐου 2011

Από σήμερα και μέχρι τις 25 Μαΐου οι αιτήσεις για Δ/ντές στη Β΄Δνση Π.Ε Αθήνας

Αναρτήθηκε από τη Β΄Δ/νση Π.Ε Αθήνας η προκήρυξη για την πλήρωση, θέσεων Διευθυντών όλων των τύπων σχολικών μονάδων, με θητεία έως 31-7-2015.

Η αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής υποβάλλεται στα Γραφεία Π.Ε. που ανήκουν οργανικά οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί από 9-5-2011 μέχρι και 25-5-2011 (αποκλειστική προθεσμία).

Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε., καθώς και οι εκπαιδευτικοί με οργανική θέση στα Δημοτικά Σχολεία που ανήκουν στη Διεύθυνση, υποβάλουν απευθείας τη σχετική αίτηση τους στη Διεύθυνση Π.Ε. Β΄ Αθήνας.

Η προκήρυξη,

Αίτηση ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών

Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών

Υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος

Υπεύθυνση δήλωση του Ν.1599/1986

Δεν υπάρχουν σχόλια: