Παρασκευή 27 Μαΐου 2011

Επιλογές Δ/ντών Σχολικών Μονάδων: Δυο περιπτώσεις μοριοδότησης διοικητικής εμπειρίας

Τέθηκαν δυο ερωτήσεις από συναδέλφους, υποψηφίους Δ/ντές, σχετικά με την μοριοδότηση της διοικητικής τους εμπειρίας

1η Ερώτηση: Έχω ασκήσει καθήκοντα Διευθυντή Σχολικής Μονάδος για 3 χρόνια και καθήκοντα Προϊσταμένου ολιγοθεσίου Δημοτικού Σχολείου (μονοθέσιου ή 2/θέσιου ή 3/θέσιου) για άλλα 2 χρόνια. Πόσα μόρια παίρνω;...

2η Ερώτηση: Έχω ασκήσει καθήκοντα Διευθυντή Σχολικής Μονάδος για 2 χρόνια και καθήκοντα Υποδιευθυντή Σχολικής Μονάδος για 3 χρόνια. Πόσα μόρια παίρνω;

Απάντηση

-Ο Νόμος 3848/2010 στο άρθρο 14 παράγραφος 3, περίπτωση αα αναφέρει : Aν ο υποψήφιος άσκησε καθήκοντα: i. διευθυντή και υποδιευθυντή σχολικής μονάδας ή προϊσταμένου σχολικής μονάδας ή υπευθύνου κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ii. προϊσταμένου διεύθυνσης και προϊσταμένου τμήματος του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων θεωρείται ότι τα καθήκοντα ασκήθηκαν στην ίδια θέση.»

- Η αριθμ 52921 / Δ2 / 6-5-2011 εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας στο τέλος της σελίδας 3 αναφέρει: « Όπου στις διατάξεις των άρθρων του Ν. 3848/2010 που αφορούν στην αποτίμηση κριτηρίων επιλογής των υποψηφίων στελεχών εκπαίδευσης, αναφέρεται η φράση «..θεωρείται ότι τα καθήκοντα ασκήθηκαν στην ίδια θέση», το υποψήφιο στέλεχος μοριοδοτείται μόνο για μια θέση από τις αναφερόμενες στις σχετικές διατάξεις και κυρίως για εκείνη η οποία αποτιμάται με τον υψηλότερο αριθμό μορίων»

Συνεπώς και στις δύο περιπτώσεις οι συνάδελφοι μοριοδοτούνται μόνο για μια εκ των δύο θέσεων, αυτής με τον υψηλότερο αριθμό μορίων.

Επομένως ο πρώτος υποψήφιος μοριοδοτείται για τα 3 χρόνια Δ/ντή - «χάνοντας» τα μόρια του Προϊσταμένου ολιγοθεσίου- και παίρνει 3*0,5=1,5 Μόριο ενώ στη δεύτερη περίπτωση ο υποψήφιος μοριοδοτείται για τα 3 χρόνια του Υποδιευθυντή – «χάνοντας» τα 2 χρόνια Δ/ντή - και παίρνει και αυτός 3*0,5=1,5

Υ.Γ Σημειώνω ότι με τον ίδιο τρόπο έγινε η μοριοδότηση στις επιλογές Δ/ντών Εκπαίδευσης το καλοκαίρι του 2010

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Στην αίτηση που κατέθεσα στη Δ/νση, στη στήλη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΪΑ, έχω συμπληρώσει όλα τα χρόνια από την αρχή διορισμού,γιατί έτσι μου είπαν. Η διευκρινιστική εγκύκλιος όμως αναφέρει ότι πρέπει να συμπληρωθεί η εκπαιδευτική υπηρεσία πέραν των οχτώ ετών. θα υπάρχει πρόβλημα με την αίτησή μου;

ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ είπε...

Δεν υπάρχει πρόβλημα