Πέμπτη 26 Μαΐου 2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΥΣΠΕ 26/5/2011 Παραιτήσεις – Μετατάξεις – Ενστάσεις Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Του αιρετού ΚΥΣΠΕ, Βασίλη Παληγιάννη

Συνεδρίασε σήμερα 26 / 5 / 2011 το ΚΥΣΠΕ με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα παρακάτω:

1. Εξέταση αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Π.Ε.

Το ΚΥΣΠΕ, κατά πλειοψηφία, ανέβαλε τη συζήτηση του παραπάνω θέματος. Η συγκεκριμένη αναβολή συζήτησης σημαίνει, επί της ουσίας, ότι δεν γίνονται δεκτές οι αιτήσεις παραίτησης. Ενημερώνω ότι και για τις αιτήσεις παραίτησης του Απριλίου που έγιναν δεκτές από το Συμβούλιο δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η διαδικασία.

2. Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. για μετάταξη στη Δ.Ε.

Το Συμβούλιο απέρριψε 9 αιτήσεις που δεν πληρούσαν τις προβλεπόμενες νόμιμες προϋποθέσεις και εισηγήθηκε την αποδέσμευση 174 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (100 ΠΕ11, 25 ΠΕ06, 19 ΠΕ16 και 30 διαφόρων ειδικοτήτων) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Σας ενημερώνω ότι η αλλαγή της στάσης της ηγεσίας του Υπουργείου σε σχέση με την περσινή χρονιά για το συγκεκριμένο θέμα έχει άμεση σχέση με το γεγονός ότι από έλεγχο που διενέργησε η Υπηρεσία μόλις δύο (2) θα μεταταχθούν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ένας μουσικός και ένας από τις υπόλοιπες ειδικότητες). Μιλούμε για διαδικασία χωρίς αντίκρισμα!

3. Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. για μετάταξη στην Π.Ε.

Υποβλήθηκαν 55 αιτήσεις μετάταξης εκπαιδευτικών από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και 7 αιτήσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για άλλους κλάδους Πρωτοβάθμιας. Έγιναν δεκτές 7 αιτήσεις, αφού οι περιοχές που ικανοποιήθηκαν όλες οι αιτήσεις μετάθεσης ήταν ελάχιστες.

4. Εξέταση αιτήσεων θεραπείας επί των μεταθέσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ.

Από τις 19 ενστάσεις σχετικά με τις μεταθέσεις σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ απέρριψε τις 18 και ανέβαλλε τη λήψη απόφασης μιας ένστασης για την επόμενη Παρασκευή.

Στη σημερινή συνεδρίαση δεν συζητήθηκαν αιτήσεις θεραπείας για ένταξη στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης, αμοιβαίες μεταθέσεις και αιτήσεις θεραπείας για μεταθέσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, θέματα τα οποία θα συζητηθούν την Παρασκευή 3 Ιουνίου.

Πάντα στη διάθεσή σας

Παληγιάννης Βασίλης

Δεν υπάρχουν σχόλια: