Τετάρτη 26 Δεκεμβρίου 2018

Θέματα/Εισηγήσεις συνεδριάσεων Δημ. Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής για Τεχνικό Πρόγραμμα, Προυπολογισμό 2019 και 12 ακόμη θέματα (Πέμπτη 27/12 ώρα 4:00μ.μ)

Δημοσιεύω τα θέματα και τις εισηγήσεις των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου καθώς είναι εμφανές το έλλειμμα ενημέρωσης από την ιστοσελίδα του Δήμου και δικαιολογημένα τα παράπονα των ενεργών πολιτών που απαιτούν να γνωρίζουν.

 • Με κλικ στα θέματα διαβάζετε και τις εισηγήσεις τους. 
 • Οι εισηγήσεις που λείπουν προστίθενται όταν στέλνονται στο mail των Δημοτικών Συμβούλων. 
 • Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου  όλες οι εισηγήσεις και τα στοιχεία των θεμάτων πρέπει να φθάνουν στους Δημοτικούς Συμβούλους τουλάχιστον μία ημέρα πριν από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για την μελέτη τους.
 • Τα τέσσερα τελευταία χρόνια που είμαι Δημοτικό Σύμβουλος  είναι κανόνας δυστυχώς, οι εισηγήσεις να φθάνουν στα mail μας ακόμα και λίγα λεπτά πριν την έναρξη της συνεδρίασης ή και κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.
 • Στόχος  οι αναρτήσεις των θεμάτων και των εισηγήσεων από μέρους μου να κινητοποιήσουν τους αρμοδίους για να κάνουν σωστά την δουλειά της ενημέρωσης και της διαφάνειας.

Θέματα/Εισηγήσεις των τριών συνεδριάσεων για Τεχνικό Πρόγραμμα, Προυπολογισμό 2019 και 12 ακόμη θέματα  (Πέμπτη 27/12 ώρα 4:00μ.μ) 

31η Συνεδρίαση/ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2019 δείτε το προσχέδιο εδώ

32ης Συνεδρίαση / Προϋπολογισμός 2019 ( Να σημειώσουμε ότι το σχέδιο του Προυπολογισμού που είναι εδώ έφθασε στα mail των δημοτικών συμβούλων  το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων ώρα 8:00 μ.μ) 

Θέματα και εισηγήσεις 33ης Συνεδρίασης

4. Συζήτηση και καταρχήν λήψη απόφασης για απευθείας αγορά οικοπέδου στο Ο.Τ.24 επί των οδών Γούναρη και Πατρόκλου για στέγαση σχολικών μονάδων (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).

6. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΤΟΙ – ΤΟΙ HELLAS Α.Ε.», και το υπ. αριθμό 27956/30-11-2018 Τ.Π.Υ. ποσού 220,00€ (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018

Θέματα και εισηγήσεις 30ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Aγ. Παρασκευής, Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 4:00 μ.μ

Δημοσιεύω τα θέματα και τις εισηγήσεις των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου καθώς είναι εμφανές το έλλειμμα ενημέρωσης από την ιστοσελίδα του Δήμου και δικαιολογημένα τα παράπονα των ενεργών πολιτών που απαιτούν να γνωρίζουν.

 • Με κλικ στα θέματα διαβάζετε και τις εισηγήσεις τους. 
 • Οι εισηγήσεις που λείπουν προστίθενται όταν στέλνονται στο mail των Δημοτικών Συμβούλων. 
 • Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου  όλες οι εισηγήσεις και τα στοιχεία των θεμάτων πρέπει να φθάνουν στους Δημοτικούς Συμβούλους τουλάχιστον μία ημέρα πριν από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για την μελέτη τους.
 • Τα τέσσερα τελευταία χρόνια που είμαι Δημοτικό Σύμβουλος  είναι κανόνας δυστυχώς, οι εισηγήσεις να φθάνουν στα mail μας ακόμα και λίγα λεπτά πριν την έναρξη της συνεδρίασης ή και κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.
 • Στόχος  οι αναρτήσεις των θεμάτων και των εισηγήσεων από μέρους μου να κινητοποιήσουν τους αρμοδίους για να κάνουν σωστά την δουλειά της ενημέρωσης και της διαφάνειας.
Θέματα και εισηγήσεις 30ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Aγ. Παρασκευής, Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018, ώρα  4:00 μ.μ

1ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 2019 ΚΑΙ ΕΔΩ
2.Έγκριση Στοχοθεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής» (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Σ. Παπαμιχαήλ).
6.Αντικατάσταση μέλους από το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής – ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π. (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Καβρουδάκη – Δημητρίου Μαργαρίτα).


8.Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής και παρακολούθησης δημόσιων συμβάσεων με το Ν. 4412/2016 για το έτος 2019 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
12.Έγκριση  του υπ’ αριθ.:32368/13-12-2018 πρωτόκολλου καταστροφής,  της επιτροπής του άρθ. 199, παρ. 6 του Ν. 3463/06, το οποίο αφορά  στην καταστροφή και απομάκρυνση ακατάλληλων προς χρήση υλικών

13.Λήψη Απόφασης για αύξηση δόσεων και διαγραφή προσαυξήσεων της οφειλής προς τον Δήμο του κ. Κίμωνα Κοσμά (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
17.Διαγραφή ή μη συνολικού ποσού των 29.285,92€ από τους Xρηματικούς Βεβαιωτικούς Καταλόγους (Χ.Β.Κ.) 63, 72, 73, 121, 157, 158, 166, 173, 176, 177, 178, 185, 190, 300, 307, 312, 355, 540, 541, 569, 570, 575, 576, 594, 691, 692, 742, 747, 749, 767, 900, 934, 939, 961, 1073, 1074, 1076, 1101, 1102, 1103, 1220/ 2018, οι οποίοι αφορούν οφειλές από: α) τέλη κοιμητηρίου, β) πρόστιμα από παραβάσεις ΚΟΚ, γ) εισφορά σε χρήμα δ) τέλη  ΔΤ – ΔΦ & TAΠ ακινήτου ε) πρόστιμο ανέγερσης & διατήρησης αυθαιρέτων (Υπηρεσία Δόμησης) στ) επιστροφή προνοιακού επιδόματος βαριάς αναπηρίας ζ)  χρήση κοινόχρηστου χώρου για περίπτερο η) ενοίκιο περιπτέρου (κενωθέν) θ) τέλος 0,5% καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).


Διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018

Θέματα και εισηγήσεις 29ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Aγ. Παρασκευής, Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 4:00 μ.μ

Δημοσιεύω τα θέματα και τις εισηγήσεις των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου καθώς είναι εμφανές το έλλειμμα ενημέρωσης από την ιστοσελίδα του Δήμου και δικαιολογημένα τα παράπονα των ενεργών πολιτών που απαιτούν να γνωρίζουν.

 • Με κλικ στα θέματα διαβάζετε και τις εισηγήσεις τους. 
 • Οι εισηγήσεις που λείπουν προστίθενται όταν στέλνονται στο mail των Δημοτικών Συμβούλων. 
 • Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου  όλες οι εισηγήσεις και τα στοιχεία των θεμάτων πρέπει να φθάνουν στους Δημοτικούς Συμβούλους τουλάχιστον μία ημέρα πριν από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για την μελέτη τους.
 • Τα τέσσερα τελευταία χρόνια που είμαι Δημοτικό Σύμβουλος  είναι κανόνας δυστυχώς, οι εισηγήσεις να φθάνουν στα mail μας ακόμα και λίγα λεπτά πριν την έναρξη της συνεδρίασης ή και κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.
 • Στόχος  οι αναρτήσεις των θεμάτων και των εισηγήσεων από μέρους μου να κινητοποιήσουν τους αρμοδίους για να κάνουν σωστά την δουλειά της ενημέρωσης και της διαφάνειας.

Θέματα και εισηγήσεις 29ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Aγ. Παρασκευής, Τετάρτη  12 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 4:00 μ.μ

1. Έγκριση 15ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού και Τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
2. Λήψη απόφασης για τη χωροθέτηση και την κατασκευή νέου χωνευτηρίου στο Δημοτικό Κοιμητήριο του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
3. Οικονομικές ενισχύσεις απόρων (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου). 
4. Λήψη απόφασης για παροχή σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας για το έτος 2014 που δεν έχουν χορηγηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 4483/2017 σε αντικατάσταση των αποφάσεων 394/2017, 395/2017, 396/2017, 451/2017, 452/2017,453/2017, 29/2018, 106/2018 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
5. Λήψη απόφασης για παροχή σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας για το έτος 2015 που δεν έχουν χορηγηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 4483/2017 σε αντικατάσταση των αποφάσεων 394/2017, 395/2017, 396/2017, 451/2017, 452/2017,453/2017, 29/2018 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
6. Λήψη απόφασης για παροχή σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας για το έτος 2016 που δεν έχουν χορηγηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 4483/2017 σε αντικατάσταση των αποφάσεων 394/2017, 395/2017, 396/2017, 451/2017, 29/2018, 30/2018 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
7. Λήψη απόφασης για τη συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 141/2017 απόφασης του Δ.Σ. περί αλλαγής της προβλεπόμενης από τη διαθήκη εκμετάλλευσης στο κληροδότημα Ασημακόπουλου (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μέλους Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου από την 9μελη επιτροπή βάση της απόφασης 237/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου για το κτήμα Ιόλα (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
9. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
10. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
11. Μετατόπιση του περιπτέρου με δικαιούχο τον κ. Ντέρη Θεόφιλο από την είσοδο του Νεκροταφείου σε θέση κενωθέντος περιπτέρου επί της οδού Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 366 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος). και εδω εισήγηση
12. Κατανομή Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).
13. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Σιδέρης).
14. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΑΦΟΙ ΒΑΛHΛΗ Α.Ε.» και το υπ΄ αριθμ. 7257 (Τ.Π.Υ.) ποσού 111,60€ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
15. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΑΦΟΙ ΒΑΛHΛΗ Α.Ε. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
16. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΚΑΡΑΤΖΙΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟ» και το υπ΄ αριθμό 79/11-11-2018 ποσού 620,00€ παραστατικό του (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμβουλος κ. Γ. Βλάχος).
17. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗ – ΚΟΥΚΗΣ Ν. – Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.» και το υπ΄ αριθμ. 494/22.10.18 (Τ.Π.Υ.) ποσού 992,00€ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).
18. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗ – ΚΟΥΚΗΣ Ν. – Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.» και το υπ΄ αριθμ. 496/29.10.18 (Τ.Π.Υ.) ποσού 1.054,00€ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).
19. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «Γιάννη Θ. Κοντό, Πολιτικό Μηχανικό ΕΔΕ.» και το υπ΄ αριθμό 69/09.11.18 ποσού 20.732,80€ παραστατικό του (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
20. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΠΙΠΙΛΙΚΑΚΗΣ Δ. ΧΡΗΣΤΟΣ», και το υπ. αριθμό 675/15-11-2018 ποσού 297,60€ παραστατικό του (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Σιδέρης).
21. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας από τον ανάδοχο «ΛΑΝΤΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» και το υπ΄ αριθμ. 422/21-11-2018 παραστατικό ποσού 5.152,45€ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Σιδέρης).
22. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ALCONSOFT A.E.-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», και το υπ. αριθμό Β147/30-10-2018 ποσού 1.364,00€ παραστατικό του (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
23. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΠΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ – ΓΡΗΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.» και το υπ΄ αριθμό 416/12-11-2018 (Τ.Π.Υ) ποσού 992,00 € με Φ.Π.Α παραστατικό του (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
24. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΚΡΟΣ – ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΧΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και το υπ΄ αριθμό 432/22-10-2018 (Τ.Π.Υ) ποσού 1.488,00€ παραστατικό του (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
25. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ» όπως αναφέρονται στα υπ’ αριθμ. 94/01.06.18 (Τ.Π.Υ.) ποσού 2.031,12€, 95/01.06.18 (Τ.Π.Υ.) ποσού 193,44€ και 96/01.06.18 (Τ.Π.Υ.) ποσού 6.988,64€ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα Μ. Κοντοπούλου).
26. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο CLEVERMEDIA A.E. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα Μ. Κοντοπούλου).
27. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών της ΠΑΝΤΕΛΗ ΑΣΠΑΣΙΑΣ όπως αναφέρονται στο αριθμ. 46/07-11-2018 (Τ.Π.Υ.) ποσού 950,00€ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα Μ. Κοντοπούλου).
28. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΔΑΕΜ ΑΕΕ» και το υπ΄ αριθμό 43/03-08-2018 (Τ.Π.Υ.) ποσού 4.100,00€ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα Μ. Κοντοπούλου).
29. Κοπή ή μη κοπή Δένδρου επί της οδού Ψαρών 18 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
30. Κοπή ή μη κοπή Δένδρου επί της οδού Ζ. Παπαντωνίου 10 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
Διαβάστε περισσότερα...