Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018

Θέματα και εισηγήσεις 30ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Aγ. Παρασκευής, Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 4:00 μ.μ

Δημοσιεύω τα θέματα και τις εισηγήσεις των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου καθώς είναι εμφανές το έλλειμμα ενημέρωσης από την ιστοσελίδα του Δήμου και δικαιολογημένα τα παράπονα των ενεργών πολιτών που απαιτούν να γνωρίζουν.

  • Με κλικ στα θέματα διαβάζετε και τις εισηγήσεις τους. 
  • Οι εισηγήσεις που λείπουν προστίθενται όταν στέλνονται στο mail των Δημοτικών Συμβούλων. 
  • Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου  όλες οι εισηγήσεις και τα στοιχεία των θεμάτων πρέπει να φθάνουν στους Δημοτικούς Συμβούλους τουλάχιστον μία ημέρα πριν από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για την μελέτη τους.
  • Τα τέσσερα τελευταία χρόνια που είμαι Δημοτικό Σύμβουλος  είναι κανόνας δυστυχώς, οι εισηγήσεις να φθάνουν στα mail μας ακόμα και λίγα λεπτά πριν την έναρξη της συνεδρίασης ή και κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.
  • Στόχος  οι αναρτήσεις των θεμάτων και των εισηγήσεων από μέρους μου να κινητοποιήσουν τους αρμοδίους για να κάνουν σωστά την δουλειά της ενημέρωσης και της διαφάνειας.
Θέματα και εισηγήσεις 30ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Aγ. Παρασκευής, Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018, ώρα  4:00 μ.μ

1ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 2019 ΚΑΙ ΕΔΩ
2.Έγκριση Στοχοθεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής» (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Σ. Παπαμιχαήλ).
6.Αντικατάσταση μέλους από το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής – ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π. (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Καβρουδάκη – Δημητρίου Μαργαρίτα).


8.Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής και παρακολούθησης δημόσιων συμβάσεων με το Ν. 4412/2016 για το έτος 2019 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
12.Έγκριση  του υπ’ αριθ.:32368/13-12-2018 πρωτόκολλου καταστροφής,  της επιτροπής του άρθ. 199, παρ. 6 του Ν. 3463/06, το οποίο αφορά  στην καταστροφή και απομάκρυνση ακατάλληλων προς χρήση υλικών

13.Λήψη Απόφασης για αύξηση δόσεων και διαγραφή προσαυξήσεων της οφειλής προς τον Δήμο του κ. Κίμωνα Κοσμά (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
17.Διαγραφή ή μη συνολικού ποσού των 29.285,92€ από τους Xρηματικούς Βεβαιωτικούς Καταλόγους (Χ.Β.Κ.) 63, 72, 73, 121, 157, 158, 166, 173, 176, 177, 178, 185, 190, 300, 307, 312, 355, 540, 541, 569, 570, 575, 576, 594, 691, 692, 742, 747, 749, 767, 900, 934, 939, 961, 1073, 1074, 1076, 1101, 1102, 1103, 1220/ 2018, οι οποίοι αφορούν οφειλές από: α) τέλη κοιμητηρίου, β) πρόστιμα από παραβάσεις ΚΟΚ, γ) εισφορά σε χρήμα δ) τέλη  ΔΤ – ΔΦ & TAΠ ακινήτου ε) πρόστιμο ανέγερσης & διατήρησης αυθαιρέτων (Υπηρεσία Δόμησης) στ) επιστροφή προνοιακού επιδόματος βαριάς αναπηρίας ζ)  χρήση κοινόχρηστου χώρου για περίπτερο η) ενοίκιο περιπτέρου (κενωθέν) θ) τέλος 0,5% καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).


Δεν υπάρχουν σχόλια: