Τετάρτη 27 Απριλίου 2016

Με υπογραφή Φίλη ψαλίδι στο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο


Με αυτήν εδώ την Υπουργική Απόφαση που υπέγραψε Μ.Τρίτη ο  Υπουργός Παιδείας υποβαθμίζει την παρεχόμενη εκπαίδευση, τις μορφωτικές ευκαιρίες και τις δυνατότητες δημιουργικών δραστηριοτήτων των μαθητών του Δημοσίου Σχολείου  ενώ παράλληλα στερεί  3.500 θέσεις εργασίας εκπαιδευτικών σε όλη την επικράτεια. (μόνο τα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Αγίας Παρασκευής χάνουν από την εφαρμογή της απόφασης τουλάχιστον 25 εκπαιδευτικούς)

Συγκεκριμένα με την απόφαση Φίλη καθιερώνεται ο Ενιαίος τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου σε όλα τα τετραθέσια και πάνω δημοτικά σχολεία και καταργούνται τα 1336 σχολεία ΕΑΕΠ ( 9 στα 10 Δημοτικά Σχολεία της Αγίας Παρασκευής είναι ΕΑΕΠ και καταργούνται)

Με τον Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Δημοτικού σχολείου μειώνονται οι ώρες κατά 5 την εβδομάδα σε κάθε τμήμα ενώ καταργούνται και οι 5 ώρες της πρωινής ζώνης, 7:00-8:00 που εξυπηρετούσαν ανάγκες των εργαζόμενων γονέων. Έτσι σε ένα δωδεκαθέσιο σχολείο μειώνονται οι ώρες κατά 65 την εβδομάδα ( 5×12=60ωρες +5 πρωινή ζώνη =65).Δηλαδή περίπου 3 εκπαιδευτικοί λιγότεροι. 

Αναλυτικά μειώνονται οι ώρες διδασκαλίας κατά 1 ώρα την εβδομάδα στα Θρησκευτικά Ε΄- ΣΤ΄ τάξεις, στην Πληροφορική Γ΄- ΣΤ΄, στην Φυσική Αγωγή Α΄-Δ΄, στη Μουσική Α-Β΄και στα Αγγλικά όλων των τάξεων ενώ καταργείται η Ευέλικτη Ζώνη και η Θεατρική Αγωγή στις Ε΄και ΣΤ΄τάξεις.

Διαβάστε περισσότερα...

Σάββατο 23 Απριλίου 2016

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ AΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (25-4-2016/Μεγάλη Δευτέρα/8.30 μ.μ.)

Με κλικ στα θέμα διαβάζετε την αντίστοιχη εισήγηση. 

 1. Λήψη απόφασης για την επιλογή χώρου και ημερομηνίας για τη διεξαγωγή ειδικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την πραγματοποίηση του απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής κατ’ το άρθρο 217 του Ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).

 2. Λήψη απόφασης για την κατάρτιση των όρων φιλοξενίας που θα ισχύσουν το σχολικό έτος 2016-2017(απόφαση 52/2016 του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. των ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π.) (εισήγηση... Πρόεδρος κ. Μ. Δημητρίου - Καβρουδάκη).

3. Λήψη απόφασης για τον Καθορισμό της οικονομικής συμμετοχής των γονέων (κλίμακα τροφείων) που αφορά το σχολικό έτος 2016-2017 (απόφαση 53/2016 του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. των ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π.) (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Μ. Δημητρίου - Καβρουδάκη).

4. Οικονομικές Ενισχύσεις απόρων (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμ. κ. Γ. Βλάχος).

 5. Κατανομή Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).

 6. Έγκριση πραγματοποίησης και λειτουργίας του προγράμματος Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2016 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).

 7. 3η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής (69/2016 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.) (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Σ. Παπαμιχαήλ).

 8. Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2015 για το 3ο τρίμηνο (απόφαση 35/2016 του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής - ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΚΟΥ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ) (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Τ. Γκιόκα).

9. Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2015 για το 4ο τρίμηνο (απόφαση 36/2016 του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής - ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΚΟΥ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ) (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Τ. Γκιόκα).

10. Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 321/15 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εκ νέου λήψη απόφασης για την «Αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 2016» σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νόμου 4368/16 (Α 21) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).

11. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμόν 369/15 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εκ νέου λήψη απόφασης για τον «Καθορισμό των κριτηρίων ένταξης των πολιτών στο πρόγραμμα απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη και το δημοτικό φόρο» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).

12. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών έτους 2016 του Δήμου Αγίας Παρασκευής (Πυρασφάλεια) (εισήγηση: Γεν. Γραμμ. κ. Σ. Κασαπίδης).

13. Λήψη απόφασης για τη έγκριση ή μη του Σχεδίου Πυροπροστασίας Δήμου Αγίας Παρασκευής για το 2016 (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμ. κ. Σ. Ψύλλα).

14. Έγκριση πραγματοποίησης 10ης ημερίδας Στίβου για ΑμΕΑ (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμ. κα. Ζ. Φωτεινού).

 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης για επιχορήγηση στον Σύλλογο Γονέων-Κηδεμόνων & Φίλων ΑΜΕΑ Αγίας Παρασκευής «ΧΕΛΙΔΟΝΙ» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επιχορήγηση του Σωματείου Εθελοντών Πυροπροστασίας Βορειοανατολικού Τομέα Υμηττού (ΣΕΠΒΑΤΥ) (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).

 17. Αποδοχή παραίτησης, εκλογή νέου Αντιπροέδρου και ορισμός νέας σύνθεσης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Αγίας Παρασκευής - Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).

18. Αντικατάσταση του μέλους κ. Ι. Λογοθέτη από το Δ.Σ. το Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).

19. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 37/2016 απόφασης του Δ.Σ. και εκ νέου λήψη απόφασης για τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ». (εισήγηση: Γεν. Γραμμ. κ. Σ. Κασαπίδης).

20. Καταρχήν έγκριση της διενέργειας με τη διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την «Προμήθεια ελαστικών και ειδών βουλκανισμού και προμήθεια ανταλλακτικών υλικών εργαλείων και αναλωσίμων για τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων» (εισήγηση: Γεν. Γραμμ. κ. Σ. Κασαπίδης).

21. Λήψη απόφασης για τον ορισμό επιτροπής με τακτικά και αναπληρωματικά μέλη για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων σύμφωνα με το Π.Δ. 270/81 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).

22. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την συγγραφή-επιμέλεια λευκώματος της ιστορίας της πόλης της Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).

 23. Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Πετσατώδη).

24. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 1ου ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΟΡΡΑ» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Πετσατώδη).

25. Επικαιροποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πολεοδομική ενότητα του Αϊ – Γιάννη κατόπιν της υπ’ αριθμ. 13/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. κ. Ε. Πετσατώδη).

26. Έγκριση ή μη αιτήματος του Α.Π. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ δικαιούχο περιπτέρου για τη μετατόπιση του περιπτέρου που διέθετε επί της οδού Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 412 σε θέση κενωθέντος περιπτέρου επί των οδών ΣΟΥΛΙΟΥ & ΠΕΝΤΕΛΗΣ 1 κατόπιν της υπ’ αριθμ. 16/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. κ. Ε. Πετσατώδη).

27. Συζήτηση επί αιτήσεως-ένστασης-διαμαρτυρίας του μισθωτή του περιπτέρου επί της οδού Αγίου Ιωάννου 35 ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, μετά την λήξη της χορηγηθείσας από το Δ.Σ. προθεσμίας (αριθμ. απόφασης 324/ 2015) εξεύρεσης θέσεως να μετεγκατασταθεί κατόπιν της υπ’ αριθμ. 17/2016 απόφασης της Επιτροπής ποιότητας Ζωής (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. κ. Ε. Πετσατώδη).

28. Επιστροφή ή μη ποσού 111,64€, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).

29. Διαγραφή ή μη συνολικού ποσού των 10.315,44€ από τους Xρηματικούς Βεβαιωτικούς Καταλόγους (Χ.Β.Κ.) 91, 130, 416, 121, 725, 685, 686, 852, 856 οι οποίοι αφορούν οφειλές από: α) πρόστιμα πολεοδομικής παράβασης, β) πρόστιμα από παραβάσεις ΚΟΚ, γ) εισφορά σε χρήμα και μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα δ) μισθοδοσία υπαλλήλου που είχε τεθεί σε αυτοδίκαιη αργία και ε) δημοτικά τέλη Δ.Τ. – Δ.Φ. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη 21 Απριλίου 2016

Αρχαία Ολυμπία


1


Στην Ολυμπία με τα Εκτάκια μας, τις δασκάλες τους  Βασιλική Χείλαρη/ Σταματέλλα Κοσκινά και το συνάδελφο  Γρηγόρη Ευαγγελάκο. Ο Σχολικός Σύμβουλος Δημήτρης Αλεξόπουλος και η Νατάσα Σεφερλή, γονείς των Αγή/Δήμητρας και αγαπημένοι φίλοι  βοήθησαν πολύ στην οργάνωση της επίσκεψης. Ο νεαρός συνάδελφος αναπληρωτής  από τον Πύργο Νίκος Αναστασόπουλος ανέλαβε την ξενάγηση και μας έκανε σοφότερους.

Τελετή Αφής Ολυμπιακής Φλόγας, αγώνες στο Στάδιο, ξενάγηση στο Μουσείο... Στα χώματα  και στους ιερούς τόπους που περπάτησε κάποτε και ο Μέγας Καζαντζάκης. Τα λόγια του από... την "Αναφορά στον Γκρέκο" (σ. 174-5) μάς φορτώνουν ευθύνες: -Θα μπορέσουμε; -Θα τα καταφέρουμε άραγε;

«Πίκρα ξαφνική με κυρίεψε. Θα φτάσουμε άραγε ποτέ κι εμείς την ισορροπία μας και τον ήρεμο ηρωικό οραματισμό της αρχαίας Ελλάδας; Μα για μας τους Έλληνες η πίκρα είναι διπλή, γιατί θεωρούμε τους εαυτούς μας απογόνους και θέτουμε άθελά μας μπροστά μας το χρέος να φτάσουμε τους μεγάλους προγόνους. Κι ακόμη πιο πολύ: το χρέος κάθε γιου να ξεπεράσει τους γονέους. Όταν ένας Έλληνας ταξιδεύει στην Ελλάδα, το ταξίδι του μετατρέπεται σε επίμονη αναζήτηση τους χρέους. Πώς να γίνουμε κι εμείς άξιοι των προγόνων, πώς να την συνεχίσουμε, χωρίς να την ντροπιάσουμε την παράδοση της ράτσας μας; Μια αυστηρή ασίγαστη ευθύνη βαραίνει τους ώμους σου, βαραίνει τους ώμους όλων των ζωντανών Ελλήνων. Ακαταμάχητη μαγική δύναμη έχει το όνομα: όποιος γεννήθηκε στην Ελλάδα έχει το χρέος να συνεχίσει τον αιώνιο Ελληνικό θρύλο. Το κάθε ελληνικό τοπίο είναι τόσο ποτισμένο από ευτυχίες και δυστυχίες με παγκόσμιο αντίχτυπο, τόσο γεμάτο ανθρώπινο αγώνα. Αληθινά τραγική είναι η θέση της Ελλάδας, βαρειά πολύ η ευθύνη που απιθώνει η Ελλάδα στους ώμους του σημερινού Έλληνα, επικίνδυνο, δυσκολοεκτέλεστο χρέος. Καινούργιες δυνάμεις ανεβαίνουν από την Ανατολή, καινούργιες από την Δύση κι η Ελλάδα ανάμεσα πάντα στις δύο συγκρουόμενες ορμές, γίνεται πάλι στρόβιλος. Η Δύση ακολουθώντας την παράδοση της λογικής και της έρευνας, ορμάει να καταχτήσει τον κόσμο κι η Ανατολή, σπρωγμένη από τρομακτικές υποσυνείδητες δυνάμεις, χιμάει κι αυτή να καταχτήσει τον κόσμο κι η Ελλάδα ανάμεσά τους, γεωγραφικό και ψυχικό σταυροδρόμι του κόσμου, χρέος έχει πάλι να φιλιώσει τις δύο τούτες τεράστιος ορμές, βρίσκοντας την σύνθεση. Θα μπορέσει; Ιερή, πικρότατη μοίρα»


2
3 4 5 6 7 7a 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη 14 Απριλίου 2016

Περί Βίλας Ιόλα εικονογραφημένο

Σύντομο ιστορικό της Βίλας- Δράσεις του 7ου Δ.Σ Αγίας Παρασκευής-  Πρόταση δημιουργίας Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης και Πολιτισμού


 Είναι τύχη το σχολείο σου να βρίσκεται διακόσια μέτρα από τη Βίλα Ιόλα αλλά και ατυχία για το κτίριο-φάντασμα που σε πληγώνει. Ο εκκεντρικός Αλέξανδρος Ιόλας επιστρέφει στην Ελλάδα στη δεκαετία του 60 και χτίζει βίλα 1700 τετραγωνικών μέτρων στην περιοχή του Παραδείσου του Δήμου Αγίας Παρασκευής που σύντομα μετατρέπεται σε σημείο αναφοράς του διεθνούς τζετ σετ.
Εν τω μεταξύ έχει προλάβει να καταξιωθεί ως παγκοσμίου φήμης γκαλερίστας με τεράστια αποδοχή στον χώρο της τέχνης. Ντε Κίρικο, Πικάσο, Μαρξ Ερνς, Τσαρούχης, είναι μερικοί μόνο από τους καλλιτέχνες που ανέδειξε στην πολυετή καριέρα του. Το διώροφο κτίσμα της βίλας, σε κτήμα 6,7 στρεμμάτων, άρχισε να οικοδομείται στα μέσα της δεκαετίας του ’60 και διαμορφώθηκε σε τρεις φάσεις, με την τελευταία να είναι η κατασκευή του ορόφου το 1971-1972.


Τοίχοι από μάρμαρο, πόρτες από χρυσάφι, αρχαίες κολώνες από τη Ραβέννα και 10.000 έργα τέχνης αμύθητης αξίας διακοσμούσαν τη βίλα. Ο Ιόλας προόριζε τη βίλα για ένα μουσείο που θα φιλοξενούσε έργα και ανθρώπους από το χώρο της παγκόσμιας τέχνης. Γι’ αυτό στη βίλα υπήρχαν δωμάτια με ξεχωριστό θέμα το κάθενα, όπως το δωμάτιο Βυζαντινού πολιτισμού, το δωμάτιο του Άντυ Γουόρχολ και άλλα.         
Στα βήματα του Αντυ Γουόρχολ

(Έργα των μαθητών της ΣΤ΄τάξης 7ου Δ. Σ Αγίας Παρασκευής στο διδακτικό αντικείμενο των εικαστικών με τον εκπαιδευτικό Φοίβο Σοφικίτη. Σχ. Έτος: 2014-15)  

Από το 1987 που πέθανε ο Ιόλας και για 25 χρόνια η βίλα απετέλεσε μήλον της έριδος. Δυο χρόνια πριν, το 1985 δηλαδή, ο συλλέκτης είχε αποφασίσει να δωρίσει το ακίνητο στο Ελληνικό Δημόσιο μαζί με όλα τα ανεκτίμητης αξίας έργα τέχνης της συλλογής του, προκειμένου να δημιουργηθεί το μεγαλύτερο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης στην Ελλάδα αλλά για διάφορους λόγους που δεν είναι της παρούσης αν θέλετε να τους ψάξετε ξεκινήστε από εδώ, η δωρεά ναυάγησε.

Το κτίριο κηρύχθηκε διατηρητέο το 1998, ενώ το 2000 εκδηλώθηκε η πρόθεση του Δήμου να το μετατρέψει σε Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης και Κέντρο Πολιτισμού με προϋπολογισμό 5,87 εκατ. ευρώ. Η πρώτη κίνηση για τη διάσωση της βίλας γίνεται από τον δήμο της Αγίας Παρασκευής που το 1997, μετά και την κινητοποίηση των κατοίκων, ζητά την προστασία του χώρου, τη διάσωσή του και την αξιοποίησή του για στέγαση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του δήμου. Έπειτα από έναν χρόνο επιτυγχάνεται η κήρυξη του ακινήτου ως διατηρητέου νεώτερου μνημείου, ενώ το 2000 υπογράφεται η τροποποίηση του σχεδίου πόλης με χαρακτηρισμό του χώρου ως Κέντρου Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων. Την ίδια χρονιά, το αγοράζει ο αρχιτέκτονας Σπύρος Γεωργίου.

Παράλληλα, ο δήμος κάνει προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων για την αγορά του ακινήτου, που στη συνέχεια αδρανεί, καθώς εκδηλώνεται πρόθεση από το υπουργείο Πολιτισμού για απαλλοτρίωση και αξιοποίηση του κτήματος Ιόλα για τις ανάγκες της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας. Το 2002 αποφασίζεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση με κοινή απόφαση των υπουργών Πολιτισμού, Οικονομίας και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Τον Φεβρουάριο του 2004 γίνεται συμβιβασμός στο ποσό των 9,1 εκατομμυρίων ευρώ. Τον Ιούλιο του 2004, καθώς το ακίνητο δεν προλάβαινε να αξιοποιηθεί για τις ανάγκες της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας, ανακαλείται η αναγκαστική απαλλοτρίωση, ανακινείται από το υπουργείο Πολιτισμού ξανά διαδικασία απ’ ευθείας αγοράς του αλλά δεν προχωράει…


------------------------------------------------------------------

 Τη σχολική χρονιά 2014-15 ο σύλλογος διδασκόντων του 7ου Δημοτικού Σχολείου Αγίας Παρασκευής καταστρώνει σχέδιο δράσης για να αναδείξει  το θέμα και να ευαισθητοποιήσει μαθητές, γονείς, τη γειτονιά και την πόλη.

Μερικές από τις δράσεις που σήκωσαν στους ώμους  τους οι μαθητές της ΣΤ΄τάξης με την καθοδήγηση των δασκάλων τους:

-Βιβλιογραφική έρευνα για τον συλλέκτη, το καλλιτεχνικό του έργου και τη βίλα.

-Δημιουργία και επεξεργασία ερευνητικών εργαλείων όπως ερωτηματολόγια για τη διερεύνηση γνώσεων, στάσεων, επιθυμιών και προθέσεων της μαθητικής κοινότητας, της γειτονιάς και της πόλης.

-Αρχιτεκτονικές  προσεγγίσεις H Πολιτικός Μηχανικός και πρώην μαθήτρια του σχολείου μας Λιάνα Σιούλα μιλά  στους μαθητές της ΣΤ΄τάξης για τη Βίλα Ιόλα. Η νεαρή μηχανικός, η οποία διαθέτει μεταπτυχιακές σπουδές στην αρχιτεκτονική διατηρητέων μνημείων, προσέγγισε το θέμα από την πλευρά της επιστήμης της, μεταφέροντας πολύτιμες γνώσεις στα παιδιά για την ιστορία της κατασκευής της βίλας, τους αρχιτέκτονες που ενεπλάκησαν στην κατασκευή, τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου καθώς και τη δυνατότητα -προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί ένας  χώρος μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς. 


- Επισκέψεις - Ξεναγήσεις

Τα παιδιά ξεναγούνται  στους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους από τη μητέρα του σχολείου μας κ. Ρένα Μακρή, μαθαίνουν την ιστορία της βίλας, παρατηρούν, φαντάζονται....

 -Καλλιτεχνικές προσεγγίσειςΟι μαθητές μας στη βίλα Ιόλα αποδίδουν με κάρβουνο τις ιδέες τους με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού των εικαστικών Φοίβου Σοφικίτη


-Χορευτικά δρώμενα


 Για πρώτη φορά χορευτικό δρώμενο στην μεγάλη αίθουσα Καλλιτεχνών της Βίλας Ιόλα. Ομάδα κοριτσιών μας σε χορογραφία της γυμνάστριάς μας Βαγγελιώς Τουραπή με μια υπέροχη μελωδία της Ευανθίας Ρεμπούτσικα. 

-Συνεντεύξεις

Συνέντευξη με την Πρόεδρο του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Κοντοπεύκου-Παραδείσου-Πευκακίων Βούλα Κουτσογιάννη που διαθέτει σπίτι με θέα στον Ιόλα, ξέρει καλά το θέμα  και έχει γράψει χιλιόμετρα πολλά στον αγώνα για την απόκτηση της βίλας  από το Δημόσιο.

Όλη η δουλειά επεξεργάστηκε συνεργατικά με κέφι και μεράκι από μαθητές  και δασκάλους και παρουσιάστηκε τον Ιούνιο του 2015 στο Αμερικάνικο Κολέγιο
Μαθητικό Συνέδριο Δημοτικών Σχολείων Αγίας Παρασκευής.  3η συνεχόμενη χρονιά. Τείνει να γίνει  θεσμός πλέον για την πόλη μας.  Οργάνωση: Παναγιώτης Γαλάνης, Σχολικός Σύμβουλος 

Στο πλαίσιο των δράσεων για τη Βίλα Ιόλα βρεθήκαμε στο Δήμο και μιλήσαμε με το Δήμαρχο.Ο Γιάννης Σταθόπουλος  έδειξε ενδιαφέρον και μάς μίλησε  με  ενθουσιασμό...

----------------------------------------------------------------------

Θυμάμαι  το Σεπτέμβρη του 2014 από τις πρώτες ενέργειές του Δημάρχου, όταν έπιασε το τιμόνι του Δήμου, ήταν η σύσταση επιτροπής για την αγορά της Βίλας. Στην Ελλάδα όμως η πράξη αποδεικνύει ότι οι επιτροπές περισσότερο γραφειοκρατία προσθέτουν παρά αποτελεσματικότητα. Η συγκεκριμένη επιτροπή συνεδρίασε μία φορά πριν δεκαπέντε μήνες  και έκτοτε αγνοείται η τύχη της. Σκληρό αλλά να ακουστεί: Ο ενθουσιασμός από μόνος του και η συγκρότηση επιτροπών δεν παράγουν αποτελέσματα, δυστυχώς ...

Ας  έρθουμε στο σήμερα

Πρόταση Δημιουργίας Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης και Πολιτισμού

Η σημερινή Δημοτική Αρχη είχε από παλιά – και ως αντιπολίτευση – εκφράσει επανειλημμένα την άποψη περί αξιοποίησης της βίλας και του περιβάλλοντος χώρου, προς τελικό όφελος των κατοίκων της περιοχής, του Δήμου αλλά και του πολιτισμικού επιπέδου της χώρας. Ο λόγος είναι ότι, δεδομένου του παραπάνω σημαντικού ιστορικού, που αναφέραμε το Κέντρο:

 -αφ’ ενός, μπορεί ως προτεινόμενο έργο να τύχει του ενδιαφέροντος από την πλευρά της ΕΕ, για συγχρηματοδότηση 

-αφ’ ετέρου, με την ολοκλήρωσή του, η βίλα Ιόλα  θα αναδειχθεί εύκολα σε σημείο αναφοράς τέχνης και πολιτισμού διεθνούς ενδιαφέροντος. 

 1. Πρόταση ένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ 2014-2020 

Προς υλοποίηση των προθέσεων αυτών, η Δημοτική Αρχή θα πρέπει να ξεκινήσει μια συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, στοχεύοντας στην ένταξη του υπ’ όψιν έργου ως συγχρηματοδοτούμενου του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας στο ΕΣΠΑ για την Προγραμματική Περίοδο (ΠΠ) 2014-2020. Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα πρόταση προς Ενταξη Συγχρηματοδοτούμενου Εργου (ΣΠΕΣΕ) εκτιμάται ότι μπορεί να αποτελέσει την εναρκτήρια δράση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης (road map) προς ένταξη, χρηματοδότηση και υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, στο ΕΣΠΑ 2014-2020.

 Θα ήταν σκόπιμο ο Δήμαρχος σε συνεργασία με την ηγεσία της Περιφέρειας, να ορίσουν τεχνικές συσκέψεις όλων των εμπλεκομένων, έτσι ώστε να καταρτισθεί το σχέδιο δράσης.

 2. Προεκτίμηση κόστους αγοράς ακινήτου και κατασκευαστικών έργων (Πολιτικού Μηχανικού, Η/Μ εξοπλισμού, αρχιτεκτονικών διαμορφώσεων χώρων και απρόβλεπτα): 7.500.000 Ευρώ

 3. Συμπέρασμα – Πρόταση Με βάση τα παραπάνω  συμπεραίνεται ότι πρόκειται για ένα έργο:

-διεθνούς εμβέλειας και ενδιαφέροντος όσον αφορά στα πολιτιστικά πράγματα, κάτι που του προσδίδει αυξημένη αναγνωρισιμότητα και αποδοχή από την ΕΕ

- που τόσο ο Δήμος Αγ. Παρασκευής (διαπαραταξιακά) όσο και η κοινή γνώμη έχουν αποκρυσταλλωμένη άποψη για το σχεδιασμό του, έτσι ώστε η υλοποίησή του πρόκειται με αρκετή βεβαιότητα να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί, δίνοντας τις προβλεπόμενες δαπάνες για εκείνο το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στο οποίο θα ενταχθεί

Το έργο προτείνεται για συγχρηματοδότηση από το ΠΕΠ Αττικής, για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. 


Υ.Γ Ανάλογη πρόταση με αναλυτικά στοιχεία υποβλήθηκε στον Δήμο τον Οκτώβριο του 2015. Ας ελπίζουμε ότι δεν  βρίσκεται σκονισμένη σε κάποιο συρτάρι…
Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή 8 Απριλίου 2016

Σχόλιο για την πορεία Πάτρα – Αθήνα κατά της ανεργίας από το Δήμο Πατρέων


Ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης. 
Με αφορμή αυτό

Ο καθένας αντιλαμβάνεται τον κόσμο με τη δική του ματιά και υιοθετεί το πολιτικό σύστημα και την ιδεολογία εκείνη που μπορεί να φέρει την μεγαλύτερη ευημερία στο λαό. Προσωπικά τάσσομαι υπέρ της φιλελεύθερης πολιτικής σκέψης  επειδή σέβεται  τη διαφορετικότητα, δεν ποινικοποιεί την άλλη άποψη,  προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής, δίνει κίνητρα και πρωτοβουλίες στους πολίτες με λίγο και αποτελεσματικό κράτος, ευαίσθητο και κοινωνικό, όπου και όταν χρειάζεται.

Όταν όμως αναφερόμαστε σε φτώχεια, ανεργία και κοινωνική εξαθλίωση και για πολιτικές, όπως της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που θίγουν όχι μόνο τις ευκαιρίες μας αλλά και τα όνειρα των παιδιών μας, οφείλουμε όλοι να είμαστε αλληλέγγυοι και ενωμένοι.

Μου άρεσε η πρωτοβουλία του Δήμου Πατρέων, γιατί είναι πρωτότυπη και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, αφού παρακινεί τον κόσμο να βγει στους δρόμους και να διαδηλώσει ειρηνικά, να κάνει πολιτισμό  και να διεκδικήσει το δικαίωμα στη ζωή και στην αξιοπρέπεια, χωρίς όμως να εμποδίζει την κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας όπως έχουμε συνηθίσει σε καταλήψεις δρόμων, πορείες και συγκεντρώσεις, διπλές μάλιστα στις μέρες μας, σε Σύνταγμα και Ομόνοια.

Παρά τις όποιες διαφοροποιήσεις  σε τοποθετήσεις ιδεολογικού κυρίως περιεχομένου - δε θα  παίζουμε συνεχώς με τις λέξεις ρε φίλε -  κρατάμε την ουσία της δράσης  και στηρίζουμε!


Διαβάστε περισσότερα...

10ο Συνέδριο Ν.Δ - Αθήνα 22-24 Απριλίου

Ευχαριστώ τους φίλους που  με την ψήφο τους ή τον καλό τους το λόγο στήριξαν την εκλογή μου ως σύνεδρο στο 10 συνέδριο της Ν.Δ.

Με τη διπλή ιδιότητα του εκπαιδευτικού και του δημοτικού συμβούλου θα προσπαθήσω να προωθήσω στο κόμμα μου τις θέσεις της Εκπαιδευτικής Κοινότητας και την ενίσχυση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με κανόνες διαφάνειας και ανεξαρτησίας  από την κεντρική εξουσία και τις κάθε μορφής εξαρτήσεις.

Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη 7 Απριλίου 2016

Περί επιχορήγησης 10.000 ευρώ του Δήμου σε σωματείο εργαζομένων

Το 6ο θέμα της 12ης/6-4-2016  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου προτάθηκε και μονοπώλησε τη συζήτηση. Για τα  υπόλοιπα θέματα της  Ημερησίας Διατάξεως  δεν κάνω αναφορά, αφού η ψήφος μου ήταν θετική προς τις εισηγήσεις της Δημοτικής Αρχής.

Στο 6o θέμα λοιπόν, η εισήγηση του Δημάρχου  προέβλεπε επιχορήγηση 10.000 ευρώ στο Σωματείο Εργατοτεχνικών Αγίας Παρασκευής (ΣΕΡΔΑΠ). Να σημειωθεί ότι το θέμα αυτό  είχε αποσυρθεί από την προηγούμενη συνεδρίαση λόγω ελλιπούς φακέλου, κατά δήλωση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και  αναμέναμε αυτή τη φορά τον πλήρη φάκελο, με δυο έγγραφα  όλα κι όλα δηλαδή, την εισήγηση και την αίτηση του Σωματείου.

Πάλι  ο φάκελος ήταν  ελλιπής   όμως. Κατά δήλωση Δημάρχου, δεν υπήρχε η  αίτηση του σωματείου.Μάς προτάθηκε να περάσουμε  από το  Δήμο για να τη βρούμε και να τη διαβάσουμε.  


Ο πρώην Δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς  ανέφερε ότι τα δέκα χιλιάρικα  δίνονται και φέτος, όπως κάθε χρόνο ακόμα και επί θητείας του,  για αγορά πασχαλινών αρνιών, διαφώνησε με την επιχορήγηση, έκανε την αυτοκριτική του  και τελικώς καταψήφισε. Ο νυν Δήμαρχος δεν τον διέψευσε...

Εν τω μεταξύ το Σωματείο  Εργαζομένων στην καθαριότητα Σ.Ε.Ρ.Δ.Α.Π  διένειμε  στους Δημοτικούς Συμβούλους  ανακοίνωση με την οποία  από τη μια  κατήγγειλλε το Δήμο ως υπαίτιο για την μη παροχή μέσων ατομικής προστασίας, όπως ρούχα εργασίας, υποδήματα, γάντια, μάσκες κ.λ.π που αγοράζουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι   και από την άλλη ανέφερε  ότι οι εργαζόμενοι δεν προσφεύγουν στη δικαιοσύνη εναντίον του Δήμου για να διεκδικήσουν αυτά που δικαιούνται. Μου φάνηκε ασυμβίβαστο αυτό  και απευθυνόμενος  στον πρόεδρο του Σωματείου, πρότεινα να διεκδικούν αγωνιστικά   οι εργαζόμενοι αυτά που  δικαιούνται  και να μην μπαίνουν στη λογική του συμψηφισμού μέσω επιχορηγήσεων, γεγονός που καλλιεργεί σχέσεις χειραγώγησης και μειώνει τις διεκδικητικές δυνατότητες του σωματείου προς τον εργοδότη Δήμο. Ο Πρόεδρος δεν πρέπει να συμμερίστηκε τις απόψεις μου και επέμεινε στην επιχορήγηση.

 Όταν ήρθε η σειρά μου είπα δυοτρία λόγια και καταψήφισα την εισήγηση.

Τελείωσε η Ελλάδα αγαπητοί Δημοτικοί Σύμβουλοι! Στα σχολεία υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν γάλα και εμείς ως Δήμος οφείλουμε να είμαστε ευαίσθητοι, πολύ προσεκτικοί, φειδωλοί θα έλεγα, στο δημόσιο χρήμα και στον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα έσοδα του δήμου που προέρχονται από το υστέρημα ακόμα και των ανέργων. 

Οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα δίνουν καθημερινά τη δική τους μάχη, εργάζονται σκληρά σε αντίξοες και ανθυγιεινές συνθήκες και έχουν το σεβασμό και την εκτίμηση όλων μας. Οι εργαζόμενοι όμως έχουν μισθό και κυρίως έχουν αξιοπρέπεια. Δεν είναι ή δεν πρέπει να είναι επαίτες του κάθε Δημάρχου και του κάθε Δημοτικού Συμβουλίου. Οφείλουν να κάνουν με συνέπεια τη δουλειά τους και η πολιτεία  υποχρεούται να τους πληρώνει με μισθό και υπερωρίες  όταν χρειάζεται. Αυτό ορίζει το Σύνταγμα και οι νόμοι του κράτους. Επιδοματικές πολιτικές, επιχορηγήσεις κατά το δοκούν "εργασιακά κεκτημένα", και πελατειακές σχέσεις είναι ανάμεσα στις παθογένειες που οδήγησαν την πατρίδα στη σημερινή της κατάσταση. Και αυτές οι παθογένειες θα πρέπει να σταματήσουν επιτέλους. 

 Ο υγιής συνδικαλισμός διεκδικεί, αγωνίζεται και στηρίζεται στις δικές του δυνάμεις. Ελπίδα είμαστε εμείς οι ίδιοι οι εργαζόμενοι και η βούληση να βγάλουμε από την παρακμή τη χώρα, εξαλείφοντας τις παθογένειες που μας έφτασαν εδώ. Το οφείλουμε στα παιδιά μας και στα όνειρά τους που θίγονται. 

Οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα έχουν μισθό και μπορούν να καταβάλουν συνδρομές. Το σωματείο τους οφείλει να είναι διεκδικητικό και να αγωνίζεται για τα εργασιακά τους δικαιώματα και όχι να μπαίνει σε συμψηφισμούς του τύπου "δε σου δίνεις ρούχα και  παπούτσια, εσύ... τότε κι εγώ δε σε πάω στα δικαστήρια αλλά μου δίνεις δέκα χιλιάρικα". Αν θέλουν εύρωστο το ταμείο τους ας αυξήσουν τη συνδρομή, ας περικόψουν έξοδα, ας κάνουν οικονομικές καμπάνιες, ας κόψουν κουπόνια, ας βρουν χορηγούς…. 

Αλλά χορηγός ο εργοδότης Δήμος δεν μπορεί να είναι γιατί έτσι μειώνεται η διεκδικητική τους δυνατότητα. Τέτοιες λογικές άλλωστε οδήγησαν το συνδικαλιστικό κίνημα στην χειραγώγηση και την απαξίωση. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι αυτό φαντάζομαι. 

Πρόταση:  Άμεση απόσυρση του θέματος. Η Δημοτική αρχή να καλέσει σε έντιμο διάλογο το σωματείο να ακούσει το διεκδικητικό του πλαίσιο και να δεσμευτεί για λύσεις σε δίκαια αιτήματα και όχι "θα το δούμε",  "το βλέπουμε", "το συζητάμε",  εξηγώντας παράλληλα τους λόγους της μη επιχορήγησης. Οι εργαζόμενοι έχουν συναίσθηση ευθύνης, φιλότιμο και κατανόηση. Μετά από ένα τέτοιο ειλικρινή διάλογο είμαι βέβαιος ότι δε θα καταδεχτούν να πάρουν τα 50 / 100 ευρώ που αντιστοιχούν στον καθένα γιατί έτσι προσβάλλεται η αξιοπρέπειά τους. 

Είναι προφανές κύριε Δήμαρχε ότι αν δεν αποσύρεται το θέμα και επιμείνετε στην επιχορήγηση, για λόγους συνδικαλιστικής συνείδησης μιας και έχω κάνει αρκετά χιλιόμετρα στο συνδικάτο μου, η ψήφος μου θα είναι σαφώς και πολύ έντονα ΟΧΙ."


Υ.Γ Τελικά η εισήγηση του Δημάρχου πλειοψήφησε και το Σωματείο των Εργαζομένων στην καθαριότητα έχει λαμβάνει από το Δήμο μας 10.000 ευρώ.  Απόλυτα σεβαστό.  Στις Δημοκρατίες, στα συλλογικά όργανα εκτελούνται αποφάσεις πλειοψηφίας . Οι μειοψηφίες, απλώς καταγράφονται.
Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή 1 Απριλίου 2016

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ AΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ( Τετάρτη, 06/04/2016 8:30μ.μ)

Με κλικ στα θέμα διαβάζετε  την αντίστοιχη εισήγηση. (Οι  εισηγήσεις που  έρχονται με καθυστέρηση στο mail μου προστίθενται με ανανέωση της ανάρτησης)  

1. Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2016 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).

 2. Καταρχήν έγκριση για τη διενέργεια του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για την παροχή υπηρεσίας «Εργασίες συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων» προϋπολογισμού 215.496,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% (εισήγηση: Γενικός Γραμματέας κ. Σ. Κασαπίδης).

 3. Λήψη απόφασης για την 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίας Παρασκευής - Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.
 (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Σ. Παπαμιχαήλ).

 4. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (εισήγηση: Γενικός Γραμματέας κ. Σ. Κασαπίδης).

 5. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (εισήγηση: Γενικός Γραμματέας κ. Σ. Κασαπίδης). 

6. Επιχορήγηση στο Σωματείο Εργατοτεχνιτών Αγίας Παρασκευής (ΣΕΡΔΑΠ)
(εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).

 7. Απαλλαγή του κ. Χ. Ν. από τα τέλη ταφής του Ρ.Ν. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).

Διαβάστε περισσότερα...