Παρασκευή 1 Απριλίου 2016

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ AΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ( Τετάρτη, 06/04/2016 8:30μ.μ)

Με κλικ στα θέμα διαβάζετε  την αντίστοιχη εισήγηση. (Οι  εισηγήσεις που  έρχονται με καθυστέρηση στο mail μου προστίθενται με ανανέωση της ανάρτησης)  

1. Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2016 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).

 2. Καταρχήν έγκριση για τη διενέργεια του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για την παροχή υπηρεσίας «Εργασίες συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων» προϋπολογισμού 215.496,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% (εισήγηση: Γενικός Γραμματέας κ. Σ. Κασαπίδης).

 3. Λήψη απόφασης για την 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίας Παρασκευής - Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.
 (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Σ. Παπαμιχαήλ).

 4. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (εισήγηση: Γενικός Γραμματέας κ. Σ. Κασαπίδης).

 5. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (εισήγηση: Γενικός Γραμματέας κ. Σ. Κασαπίδης). 

6. Επιχορήγηση στο Σωματείο Εργατοτεχνιτών Αγίας Παρασκευής (ΣΕΡΔΑΠ)
(εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).

 7. Απαλλαγή του κ. Χ. Ν. από τα τέλη ταφής του Ρ.Ν. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).

Δεν υπάρχουν σχόλια: