Τετάρτη 26 Δεκεμβρίου 2018

Θέματα/Εισηγήσεις συνεδριάσεων Δημ. Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής για Τεχνικό Πρόγραμμα, Προυπολογισμό 2019 και 12 ακόμη θέματα (Πέμπτη 27/12 ώρα 4:00μ.μ)

Δημοσιεύω τα θέματα και τις εισηγήσεις των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου καθώς είναι εμφανές το έλλειμμα ενημέρωσης από την ιστοσελίδα του Δήμου και δικαιολογημένα τα παράπονα των ενεργών πολιτών που απαιτούν να γνωρίζουν.

  • Με κλικ στα θέματα διαβάζετε και τις εισηγήσεις τους. 
  • Οι εισηγήσεις που λείπουν προστίθενται όταν στέλνονται στο mail των Δημοτικών Συμβούλων. 
  • Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου  όλες οι εισηγήσεις και τα στοιχεία των θεμάτων πρέπει να φθάνουν στους Δημοτικούς Συμβούλους τουλάχιστον μία ημέρα πριν από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για την μελέτη τους.
  • Τα τέσσερα τελευταία χρόνια που είμαι Δημοτικό Σύμβουλος  είναι κανόνας δυστυχώς, οι εισηγήσεις να φθάνουν στα mail μας ακόμα και λίγα λεπτά πριν την έναρξη της συνεδρίασης ή και κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.
  • Στόχος  οι αναρτήσεις των θεμάτων και των εισηγήσεων από μέρους μου να κινητοποιήσουν τους αρμοδίους για να κάνουν σωστά την δουλειά της ενημέρωσης και της διαφάνειας.

Θέματα/Εισηγήσεις των τριών συνεδριάσεων για Τεχνικό Πρόγραμμα, Προυπολογισμό 2019 και 12 ακόμη θέματα  (Πέμπτη 27/12 ώρα 4:00μ.μ) 

31η Συνεδρίαση/ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2019 δείτε το προσχέδιο εδώ

32ης Συνεδρίαση / Προϋπολογισμός 2019 ( Να σημειώσουμε ότι το σχέδιο του Προυπολογισμού που είναι εδώ έφθασε στα mail των δημοτικών συμβούλων  το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων ώρα 8:00 μ.μ) 

Θέματα και εισηγήσεις 33ης Συνεδρίασης

4. Συζήτηση και καταρχήν λήψη απόφασης για απευθείας αγορά οικοπέδου στο Ο.Τ.24 επί των οδών Γούναρη και Πατρόκλου για στέγαση σχολικών μονάδων (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).

6. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΤΟΙ – ΤΟΙ HELLAS Α.Ε.», και το υπ. αριθμό 27956/30-11-2018 Τ.Π.Υ. ποσού 220,00€ (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
Δεν υπάρχουν σχόλια: