Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018

Θέματα και εισηγήσεις 29ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Aγ. Παρασκευής, Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 4:00 μ.μ

Δημοσιεύω τα θέματα και τις εισηγήσεις των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου καθώς είναι εμφανές το έλλειμμα ενημέρωσης από την ιστοσελίδα του Δήμου και δικαιολογημένα τα παράπονα των ενεργών πολιτών που απαιτούν να γνωρίζουν.

  • Με κλικ στα θέματα διαβάζετε και τις εισηγήσεις τους. 
  • Οι εισηγήσεις που λείπουν προστίθενται όταν στέλνονται στο mail των Δημοτικών Συμβούλων. 
  • Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου  όλες οι εισηγήσεις και τα στοιχεία των θεμάτων πρέπει να φθάνουν στους Δημοτικούς Συμβούλους τουλάχιστον μία ημέρα πριν από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για την μελέτη τους.
  • Τα τέσσερα τελευταία χρόνια που είμαι Δημοτικό Σύμβουλος  είναι κανόνας δυστυχώς, οι εισηγήσεις να φθάνουν στα mail μας ακόμα και λίγα λεπτά πριν την έναρξη της συνεδρίασης ή και κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.
  • Στόχος  οι αναρτήσεις των θεμάτων και των εισηγήσεων από μέρους μου να κινητοποιήσουν τους αρμοδίους για να κάνουν σωστά την δουλειά της ενημέρωσης και της διαφάνειας.

Θέματα και εισηγήσεις 29ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Aγ. Παρασκευής, Τετάρτη  12 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 4:00 μ.μ

1. Έγκριση 15ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού και Τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
2. Λήψη απόφασης για τη χωροθέτηση και την κατασκευή νέου χωνευτηρίου στο Δημοτικό Κοιμητήριο του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
3. Οικονομικές ενισχύσεις απόρων (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου). 
4. Λήψη απόφασης για παροχή σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας για το έτος 2014 που δεν έχουν χορηγηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 4483/2017 σε αντικατάσταση των αποφάσεων 394/2017, 395/2017, 396/2017, 451/2017, 452/2017,453/2017, 29/2018, 106/2018 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
5. Λήψη απόφασης για παροχή σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας για το έτος 2015 που δεν έχουν χορηγηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 4483/2017 σε αντικατάσταση των αποφάσεων 394/2017, 395/2017, 396/2017, 451/2017, 452/2017,453/2017, 29/2018 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
6. Λήψη απόφασης για παροχή σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας για το έτος 2016 που δεν έχουν χορηγηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 4483/2017 σε αντικατάσταση των αποφάσεων 394/2017, 395/2017, 396/2017, 451/2017, 29/2018, 30/2018 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
7. Λήψη απόφασης για τη συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 141/2017 απόφασης του Δ.Σ. περί αλλαγής της προβλεπόμενης από τη διαθήκη εκμετάλλευσης στο κληροδότημα Ασημακόπουλου (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μέλους Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου από την 9μελη επιτροπή βάση της απόφασης 237/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου για το κτήμα Ιόλα (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
9. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
10. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
11. Μετατόπιση του περιπτέρου με δικαιούχο τον κ. Ντέρη Θεόφιλο από την είσοδο του Νεκροταφείου σε θέση κενωθέντος περιπτέρου επί της οδού Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 366 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος). και εδω εισήγηση
12. Κατανομή Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).
13. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Σιδέρης).
14. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΑΦΟΙ ΒΑΛHΛΗ Α.Ε.» και το υπ΄ αριθμ. 7257 (Τ.Π.Υ.) ποσού 111,60€ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
15. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΑΦΟΙ ΒΑΛHΛΗ Α.Ε. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
16. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΚΑΡΑΤΖΙΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟ» και το υπ΄ αριθμό 79/11-11-2018 ποσού 620,00€ παραστατικό του (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμβουλος κ. Γ. Βλάχος).
17. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗ – ΚΟΥΚΗΣ Ν. – Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.» και το υπ΄ αριθμ. 494/22.10.18 (Τ.Π.Υ.) ποσού 992,00€ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).
18. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗ – ΚΟΥΚΗΣ Ν. – Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.» και το υπ΄ αριθμ. 496/29.10.18 (Τ.Π.Υ.) ποσού 1.054,00€ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).
19. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «Γιάννη Θ. Κοντό, Πολιτικό Μηχανικό ΕΔΕ.» και το υπ΄ αριθμό 69/09.11.18 ποσού 20.732,80€ παραστατικό του (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
20. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΠΙΠΙΛΙΚΑΚΗΣ Δ. ΧΡΗΣΤΟΣ», και το υπ. αριθμό 675/15-11-2018 ποσού 297,60€ παραστατικό του (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Σιδέρης).
21. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας από τον ανάδοχο «ΛΑΝΤΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» και το υπ΄ αριθμ. 422/21-11-2018 παραστατικό ποσού 5.152,45€ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Σιδέρης).
22. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ALCONSOFT A.E.-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», και το υπ. αριθμό Β147/30-10-2018 ποσού 1.364,00€ παραστατικό του (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
23. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΠΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ – ΓΡΗΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.» και το υπ΄ αριθμό 416/12-11-2018 (Τ.Π.Υ) ποσού 992,00 € με Φ.Π.Α παραστατικό του (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
24. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΚΡΟΣ – ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΧΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και το υπ΄ αριθμό 432/22-10-2018 (Τ.Π.Υ) ποσού 1.488,00€ παραστατικό του (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
25. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ» όπως αναφέρονται στα υπ’ αριθμ. 94/01.06.18 (Τ.Π.Υ.) ποσού 2.031,12€, 95/01.06.18 (Τ.Π.Υ.) ποσού 193,44€ και 96/01.06.18 (Τ.Π.Υ.) ποσού 6.988,64€ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα Μ. Κοντοπούλου).
26. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο CLEVERMEDIA A.E. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα Μ. Κοντοπούλου).
27. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών της ΠΑΝΤΕΛΗ ΑΣΠΑΣΙΑΣ όπως αναφέρονται στο αριθμ. 46/07-11-2018 (Τ.Π.Υ.) ποσού 950,00€ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα Μ. Κοντοπούλου).
28. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΔΑΕΜ ΑΕΕ» και το υπ΄ αριθμό 43/03-08-2018 (Τ.Π.Υ.) ποσού 4.100,00€ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα Μ. Κοντοπούλου).
29. Κοπή ή μη κοπή Δένδρου επί της οδού Ψαρών 18 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
30. Κοπή ή μη κοπή Δένδρου επί της οδού Ζ. Παπαντωνίου 10 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).

Δεν υπάρχουν σχόλια: