Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2018

Θέματα και εισηγήσεις 28ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Aγ. Παρασκευής, Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018, ώρα 3:30 μ.μ

  • Δημοσιεύω τα θέματα και τις εισηγήσεις των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου καθώς είναι εμφανές το έλλειμμα ενημέρωσης από την ιστοσελίδα του Δήμου και δικαιολογημένα τα παράπονα των ενεργών πολιτών που απαιτούν να γνωρίζουν.
  • Με κλικ στα θέματα διαβάζετε και τις εισηγήσεις τους. 
  • Οι εισηγήσεις που λείπουν προστίθενται όταν στέλνονται στο mail των Δημοτικών Συμβούλων. 
  • Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου  όλες οι εισηγήσεις και τα στοιχεία των θεμάτων πρέπει να φθάνουν στους Δημοτικούς Συμβούλους τουλάχιστον μία ημέρα πριν από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για την μελέτη τους.
  • Τα τέσσερα τελευταία χρόνια που είμαι Δημοτικό Σύμβουλος  είναι κανόνας δυστυχώς, οι εισηγήσεις να φθάνουν στα mail μας ακόμα και λίγα λεπτά πριν την έναρξη της συνεδρίασης ή και κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.
  • Στόχος  οι αναρτήσεις των θεμάτων και των εισηγήσεων από μέρους μου να κινητοποιήσουν τους αρμοδίους για να κάνουν σωστά την δουλειά της ενημέρωσης και της διαφάνειας.


Θέματα και εισηγήσεις 28ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Aγ. Παρασκευής, Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018, ώρα 3:30 μ.μ

1. Έγκριση Αναμόρφωσης στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Δήμου Αγίας Παρασκευής έτους 2018 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).

2. Απευθείας ανάθεση για την τοποθέτηση χριστουγεννιάτικων παιχνιδιών σε τμήμα της Κεντρικής Πλατείας κατά την διάρκεια των Χριστουγεννιάτικων εορτών μετά από άγονο πλειοδοτικό διαγωνισμό (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).


3. Λήψη απόφασης για τη χωροθέτηση και την κατασκευή νέου χωνευτηρίου στο Δημοτικό Κοιμητήριο του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής). 


4. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. ΚΑΙ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ-ΤΡΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ 1ου & 5ου-11ου (ΧΕΛΜΕΙΟΥ) ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).


5. Oικονομικές ενισχύσεις απόρων (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου). 


6. Συμμετοχή του Δήμου Αγίας Παρασκευής σε συνέδριο του Διαδημοτικού δικτύου Υγειών Πόλεων που θα πραγματοποιηθεί στην Ηγουμενίτσα (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).


7. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» και το υπ΄ αριθμό 718/22-08-2018 ποσού 14.674,00€ παραστατικό του (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Σιδέρης).


8. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «Α. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ» και το υπ΄ αριθμό 2005/22-10-2018 ποσού 1.128,40€ παραστατικό του (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).


9. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «INNOVATECHLIFT – Αφοί Γκρέτσα Ο.Ε.» και το υπ΄ αριθμό 334/03-10-2018 ποσού 924,05€ παραστατικό του (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).


10. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ε.Π.Ε.» και το υπ. αριθμό 3855/31-10-2018 ποσού 5.308,33€ παραστατικό του (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).


11. Επιστροφή ή μη ποσού 661,50€, στην Θεοδωροπούλου Αλεξία του Θεοδώρου από ακύρωση Χρηματικού Καταλόγου (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).

Δεν υπάρχουν σχόλια: