Τρίτη 24 Μαΐου 2011

Ενημερωτικά αιρετών ΚΥΣΠΕ Βασίλη Παληγιάννη και Δημήτρη Μπράτη

Βασίλης Παληγιάννης: Επιλογή Σχολικών Συμβούλων
Α. Αξιολόγηση συγγραφικού έργου
Β. Πίνακες με το πλήθος του συγγραφικού έργου που κατέθεσαν οι υποψήφιοι


Την Παρασκευή 20-5-2011 το Συμβούλιο επιλογής Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με βάση το άρθρο 17 του Ν. 3848/2010 έκανε ...

...πρόταση στην υπουργό Παιδείας για τη συγκρότηση επταμελών επιτροπών για την αξιολόγηση του συγγραφικού έργου των υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων.
Η ακολουθούμενη διαδικασία επιλογής των 42 μελών της πρότασης δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά.
Συγκεκριμένα η πλειοψηφία του συμβουλίου απέρριψε πρόταση για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σ’ όλα τα μέλη ΔΕΠ των Παιδαγωγικών Τμημάτων και στους Παρέδρους – Συμβούλους του Π.Ι. και προχώρησε στην πρόταση που στηρίχτηκε στους «γνωστούς».
Το αξιοπερίεργο της όλης διαδικασίας είναι πως πολλοί από τους προταθέντες ούτε καν ρωτήθηκαν.
Είναι να απορεί κανείς γιατί το συμβούλιο δεν επέλεξε διαφανή διαδικασία, τη στιγμή μάλιστα που γνωρίζει ότι το αποτέλεσμα της αξιολόγησης του συγγραφικού έργου αποτελεί βασικό παράγοντα επιλογής των Σχολικών Συμβούλων.
Το συμβούλιο εντός πέντε (5) ημερών από τον ορισμό των επιτροπών θα αναθέσει σ’ αυτές την αξιολόγηση του συγγραφικού έργου.
Πιστεύουμε πως η κατανομή θα πραγματοποιηθεί με τυχαίο τρόπο για ευνόητους λόγους.
Η αξιολόγηση του συγγραφικού έργου θα κοινοποιηθεί στους υποψηφίους, οι οποίοι δύνανται να ασκήσουν ένσταση. Οι ενστάσεις θα εξεταστούν από το συμβούλιο.
Για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων παραθέτω πίνακα με τον αριθμό των υποψηφίων και του πλήθους του συγγραφικού έργου που υποβλήθηκε.

Δημήτρης Μπράτης:Συνεδριάζει το ΚΥΣΠΕ για μετατάξεις- παραιτήσεις εκπαιδευτικών

Στις 26 Μαΐου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. ,θα συνεδριάσει το K.Υ.Σ.Π.Ε. για τα παρακάτω θέματα:

1. «Εξέταση αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Π.Ε. και διαμόρφωση σχετικής πρότασης»

2. «Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. για μετάταξη στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και διαμόρφωση σχετικής πρότασης»

3. Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. για μετάταξη στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και διαμόρφωση σχετικής πρότασης»

4. Εξέταση αιτήσεων θεραπείας για ένταξή τους στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης εκπαιδευτικών Π.Ε. και διαμόρφωση σχετικής πρότασης»

5. Εξέταση αιτήσεων θεραπείας επί των μεταθέσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και διαμόρφωση σχετικής πρότασης»

Δεν υπάρχουν σχόλια: