Τετάρτη 18 Μαΐου 2011

11 Δ.Σ Ν. Ηρακλείου: Σεμινάριο για διαπροσωπικές σχέσεις και τεχνικές επικοινωνίας

19, 23 & 26 Μαΐου 2011

11ο & 2ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

To Πρόγραμμα έχει ως εξής...


Πέμπτη 19 Μαΐου

17:00 - 21:00 Αναγνώριση και αντιμετώπιση του εκπαιδευτικού ρατσισμού στο πολυπολιτισμικό σχολείο «Ας πολεμήσουμε το ρατσισμό»: Ανάπτυξη διαθεματικού σχεδίου εργασίας

Οδυσσέας Ευαγγέλου, Σχολικός Σύμβουλος

Δευτέρα 23 Μαΐου

17:00 – 21:00 Αξιοποίηση του διδακτικού υλικού της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας σε μικτές τάξεις

Αναστασία Μαγγανά, Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. στο Διδασκαλείο της Νέας Ελληνικής, Ε.Κ.Π.Α.

Πέμπτη 26 Μαΐου

17:00 – 20:45 Αξιοποίηση των πρακτικών διαφοροποίησης της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών σε πολυπολιτισμικές τάξεις: χρήση εναλλακτικού υλικού

Ιωάννης Γούλατης, Δρ. Φυσικής

20:45 – 21:00 Αξιολόγηση του σεμιναρίου

Δεν υπάρχουν σχόλια: