Δευτέρα 16 Μαΐου 2011

Δήμος Κηφισιάς: Προσφυγή στο ΣτΕ για τη συγχώνευση σχολείων

Την ακύρωση της απόφασης της υφυπουργού Παιδείας με την οποία καταργείται για οικονομικούς λόγους το Γυμνάσιο Εκάλης και συγχωνεύεται με το Γυμνάσιο Νέας Ερυθραίας, ζητεί με προσφυγή του στο Συμβούλιο της Επικρατείας ο Δήμος Κηφισιάς...

...Πρόκειται για την πρώτη αίτηση ακύρωσης που κατατίθεται στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο κατά των πρόσφατων συγχωνεύσεων σχολείων (Γυμνασίων, Λυκείων, κ.λπ.) που πραγματοποιηθήκαν από το υπουργείο Παιδείας.

Ειδικότερα, ο Δήμος Κηφισιάς υποστηρίζει ότι η απόφαση κατάργησης του Γυμνασίου Εκάλης ελήφθη αποκλειστικά και μόνο με οικονομικά κίνητρα κατά παράβαση του άρθρου 16 του Συντάγματος που επιβάλλει τη συνεχή βελτίωση της εκπαίδευσης.

Υπογραμμίζει ο Δήμος ότι η επίμαχη απόφαση της υφυπουργού στερείται αιτιολογίας και δεν επικαλείται για την κατάργηση του εν λόγω Γυμνασίου λόγους που να αφορούν την εκπαίδευση ή την παιδεία γενικότερα, έστω και μακροπρόθεσμα. Ούτε όμως καν επικαλείται συγκεκριμένους οικονομικούς λόγους, σημειώνει ο Δήμος.

Όπως τονίζει εξάλλου, η επίμαχη απόφαση ελήφθη χωρίς συγκεκριμένη μελέτη και αναφορά στα ποσά που θα εξοικονομηθούν από την κατάργηση του Γυμνασίου Εκάλης, στα ποσά με τα οποία θα επιβαρυνθεί το Γυμνάσιο Νέας Ερυθραίας με το οποίο συγχωνεύεται και πώς θα χρησιμοποιηθούν τα ανωτέρω ποσά για τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Την ίδια ώρα, προσθέτει, δεν έγινε καμία έρευνα και μελέτη για την ύπαρξη άλλης ενδεδειγμένης λύσης για την εξοικονόμηση πόρων και τη μείωση των δαπανών (π.χ. μείωση μισθώματος, μερική χρησιμοποίηση υποαπασχολούμενων καθηγητών σε άλλα σχολεία κ.λπ.), αλλά επιλέχθηκε βιαστικά και πρόχειρα η εύκολη λύση της κατάργησης του σχολείου, προσθέτει ο Δήμος.

Επίσης δεν υπάρχει καμία αναφορά και αιτιολόγηση στην επίμαχη υπουργική απόφαση για την αναγκαιότητα κατάργησης του Γυμνασίου Εκάλης ούτως ώστε να βελτιωθεί η παρεχόμενη εκπαίδευση, αλλά και γενικά δεν γίνεται αναφορά στους λόγους κατάργησης του εν λόγω δευτεροβάθμιου εκπαιδευτηρίου και τη συγχώνευσή του με το ήδη επιβαρυμένο Γυμνάσιο Νέας Ερυθραίας.

Μάλιστα, επισημαίνει ο Δήμος, το Γυμνάσιο της Νέας Ερυθραίας είναι υπερκορεσμένο και κτιριακά ανεπαρκές για το αριθμό των μαθητών που εξυπηρετεί και είχε προβλεφθεί η τοποθέτηση κοντέινερ για την κάλυψη αναγκών του, τα οποία όμως κρίθηκαν ακατάλληλα και δεν τοποθετήθηκαν με αποτέλεσμα να υπάρχουν κτιριακές ανάγκες που δεν έχουν ικανοποιηθεί.

Έτσι όμως επέρχεται χειροτέρευση των συνθηκών της παρεχόμενης παιδείας τη στιγμή μάλιστα που λόγω της οικονομικής κρίσης αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των παιδιών που εγκαταλείπουν τα ιδιωτικά σχολεία και «μετακομίζουν» στα δημόσια, τονίζει ο Δήμος.

Τέλος, καταλήγει, πριν την έκδοση της υπουργικής απόφασης δεν προηγήθηκε εισήγηση της δημοτικής επιτροπής παιδείας για τη συγχώνευση των δύο Γυμνασίων, όπως προβλέπει η νομοθεσία (Ν. 1566/1985), ακόμη και αυτή μετά τον Καλλικράτη (Ν. 3852/2010).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: