Πέμπτη 12 Μαΐου 2011

Αναγνώριση Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών από το ΠΥΣΠΕ Β΄Αθήνας

Με ανακοίνωση της Δ/νσης Π.Ε Β΄Αθήνας καλούνται οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής Δ/ντών και κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, χωρίς πράξη αναγνώρισης για τη χορήγηση επιδόματος από Π.Υ.Σ.Π.Ε. να υποβάλλουν, μέχρι 20-05-2011, τον πρωτότυπο τίτλο ή το επικυρωμένο αντίγραφο αυτού , μαζί με τη σχετική αίτηση αναγνώρισης του στα Γραφεία που ανήκουν οργανικά ή στη Δ/νση.

Επισημαίνω το διπλό όφελος από την παραπάνω διαδικασία, αφού η αναγνώριση της συνάφειας του Μεταπτυχιακού από το ΠΥΣΠΕ:

1. Αυξάνει το μισθό του εκπαιδευτικού με το επίδομα των 45 Ευρώ το μηνά και

2. Μοριοδοτεί, στις επερχόμενες επιλογές Δ/ντών Σχολείων, τον μεταπτυχιακό τίτλο με 4 μόρια.


Δεν υπάρχουν σχόλια: