Τετάρτη 25 Μαΐου 2011

Η εγκύκλιος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής ως Ομοσπονδιακών Προπονητών

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 27-5-2011

Η εγκύκλιος έχει ως εξής:

Θέμα: Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως Ομοσπονδιακών Προπονητών για το διδακτικό έτος 2011-12.

Οι αποσπάσεις μονίμων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11) ως Ομοσπονδιακών Προπονητών , σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3057/2002, γίνονται με απόφαση της Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και των Υφυπουργών Πολιτισμού & Τουρισμού και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τους προπονητές Ε.Α.ΟΜ.ΑμεΑ και Ε.Ο.Α. Κωφών (κοινή –υπουργική απόφαση)...

...Οι μόνιμοι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, που επιθυμούν να αποσπαστούν ως Ομοσπονδιακοί προπονητές για το σχολικό έτος 2011-2012, θα πρέπει να κάνουν αίτηση απόσπασης σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 56216/Δ1/17-05-2011 «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων»(ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ) και στη συνέχεια να επιλέξουν: Ομοσπονδιακός Προπονητής – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, μετά από πρόταση της οικείας Ομοσπονδίας, υποβάλλει προς την Δ/νση Φυσικής Αγωγής του Υπ. Παιδείας. Δ. Β. Μ. Θ. πίνακα με τα ονόματα των καθηγητών Φυσικής Αγωγής, στους οποίους ανατίθενται καθήκοντα Ομοσπονδιακού προπονητή ή τεχνικού συμβούλου για τα Ολυμπιακά αθλήματα και οι οποίοι μετά την απόσπασή τους τίθενται στη διάθεση της Γ.Γ.Α. Απαραιτήτως, θα πρέπει να αναγράφονται σ` αυτόν τα πλήρη στοιχεία της υπηρεσιακής τους κατάστασης (Ατομικά στοιχεία - Οργανική θέση - Αριθμός Μητρώου - Ομοσπονδία - Τηλέφωνα και Διευθύνσεις επικοινωνίας).

Υποβολή Αιτήσεων – Προθεσμίες: έως 27-05-2010

Δεν υπάρχουν σχόλια: