Σάββατο 4 Ιουνίου 2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΥΣΠΕ 2/6/2011

Ενημερωτικό σημείωμα του αιρετού ΚΥΣΠΕ, Βασίλη Παληγιάννη

Ενστάσεις για τις μεταθέσεις – Αμοιβαίες Μεταθέσεις – Παραιτήσεις Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Συνεδρίασε σήμερα 2 / 6 / 2011 το ΚΥΣΠΕ με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα παρακάτω:...

....1. Ενστάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. για μεταθέσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ.
Υποβλήθηκαν 120 ενστάσεις τις οποίες το ΚΥΣΠΕ απέρριψε άλλες ομόφωνα και άλλες κατά πλειοψηφία.

2. Ενστάσεις εκπαιδευτικών για ένταξη σε ειδική κατηγορία μετάθεσης
Υποβλήθηκαν 24 αιτήσεις από τις οποίες το ΚΥΣΠΕ ενέταξε στην ειδική κατηγορία και εισηγήθηκε τη μετάθεση 10 συναδέλφων. Δεν εισηγήθηκε τη μετάθεση 3 συναδέλφων που εντάχθηκαν στην ειδική κατηγορία με το αιτιολογικό ότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις.
Για άλλη μια φορά τονίζω το σκληρό πρόσωπο της διοίκησης που εξάντλησε την αυστηρότητα σε αυτές τις κατηγορίες εκπαιδευτικών. Γι’ αυτό και εξέφρασα την πλήρη διαφωνία μου. Παράλληλα, μου δίνεται για άλλη μια φορά η ευκαιρία να τονίσω την ανάγκη αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου (άρθρο 13 Π.Δ. 50/1996), ώστε περισσότεροι συνάδελφοι με σοβαρά προβλήματα υγείας να εντάσσονται στην ειδική κατηγορία μεταθέσεων.
3. Αμοιβαίες μεταθέσεις.
Το Συμβούλιο πρότεινε την ικανοποίηση 17 αμοιβαίων μεταθέσεων, απέρριψε 2 που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις και στο επόμενο συμβούλιο θα συζητήσει τις υπόλοιπες αιτήσεις.

4. Παραιτήσεις εκπαιδευτικών.
Το Συμβούλιο εισηγήθηκε θετικά από τις 16 αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών Π.Ε. για τις 15 που πληρούσαν τις βασικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.
Πιστεύω ότι η καθυστέρηση στη διεκπεραίωση των συγκεκριμένων παραιτήσεων θα είναι μεγαλύτερη από το αν θα υπόβαλλαν τις αιτήσεις μετά τη λήξη του διδακτικού έτους.

Πάντα στη διάθεσή σας

Παληγιάννης Βασίλης

Δεν υπάρχουν σχόλια: