Τρίτη 14 Ιουνίου 2011

320 οι υποψήφιοι Δ/ντές στη Δ/νση Π.Ε Β΄Αθήνας

Η Δ/νση Π.Ε Β΄Αθήνας κοινοποίησε σήμερα, Τρίτη 14 Ιουνίου, τον πίνακα των 320 υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων που γίνονται δεκτοί απο το ΠΥΣΠΕ στη διαδικασία επιλογής.

Ο πίνακας με τα ονόματα των υποψηφίων Διευθυντών είναι εδώ

Το Συμβούλιο απέκλεισε της διαδικασίας τη συνάδελφο ΤΖΗΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΠΕ.70) αφού η διδακτική της υπηρεσία ήταν μικρότερη των 5 ετών που εκ του νόμου είναι προαπαιτούμενη.

Οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες έχουν δικαίωμα υποβολής γραπτής ένστασης εντός πέντε (5) ημερών , με καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων τη Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2011. Η ένσταση υποβάλλεται στην Υπηρεσία που ο υποψήφιος κατέθεσε την αίτησή του για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής και διαβιβάζεται αυθημερόν με fax στη Διεύθυνση Π.Ε. Β΄ Αθήνας (αριθμός fax: 210-6009644). Οι υποψήφιοι από άλλα Π.Υ.Σ.Π.Ε., όπως επίσης και οι Σχολικοί Σύμβουλοι, καταθέτουν την ένστασή τους στο γραφείο του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Β΄ Αθήνας (Μεσογείων 448, Αγία Παρασκευή).

Δεν υπάρχουν σχόλια: