Κυριακή 12 Ιουνίου 2011

Βήμα βήμα η διαδικασία επιλογής Δ/ντών

Είναι σε εξέλιξη στη Δ/νση Π.Ε Β΄Αθήνας η διαδικασία επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων. Προχθές Παρασκευή, 10 Ιουνίου, το Συμβούλιο Επιλογής,στο ντεμπούτο του, ασχολήθηκε με διαδικαστικά θέματα και χρονοδιαγράμματα.

Περιγράφω στη συνέχεια και με βάση το Νόμο 3848 (άρθρο 21 σε συνδυασμό με τα άρθρα 19 και 20) τα έξι βήματα της διαδικασίας που θα ακολουθήσει το Συμβούλιο μέχρι να φτάσουμε στις συνεντεύξεις...

1. Το Συμβούλιο σε ειδική συνεδρίαση- δεν έχει καθοριστεί η ακριβής ημερομηνία- ελέγχει τις αιτήσεις, επιλέγει τους υποψηφίους που έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί, αποκλείει όσους δεν πληρούν τις προυποθέσεις, καταρτίζει τους σχετικούς αλφαβητικούς πίνακες και τους κοινοποιεί στους υποψηφίους.

2. Ορίζεται προθεσμία πέντε (5) ημερών μέσα στην οποία οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν γραπτώς ένσταση κατά των ως άνω πινάκων

3. Εντός πέντε ημερών από την παραλαβή των ενστάσεων το συμβούλιο κρίνει αιτιολογημένα τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζει τους πίνακες και ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερομένους.

4. Το συμβούλιο κοινοποιεί στους υποψηφίους τις αξιολογικές μονάδες (μόρια) που συγκέντρωσαν συνολικά και κατά μοριοδοτούμενο κριτήριο.

5. Ορίζεται προθεσμία πέντε (5) για την υποβολή ενστάσεων (γραπτές αντιρρήσεις είναι ο γραφειοκρατικός όρος). Η κρίση του συμβουλίου επί των αντιρρήσεων ανακοινώνεται στον υποψήφιο κατά την προφορική συνέντευξη.

6.Το Συμβούλιο ορίζει και ανακοινώνει τις ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων σε συνέντευξη.

Με βάση τα παραπάνω εκτίμησή μου είναι ότι οι συνεντεύξεις θα ξεκινήσουν μετά τις 25 Ιουνίου

Η διαδικασία της συνέντευξης είναι εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: