Δευτέρα 20 Ιουνίου 2011

Ενημέρωση Εκπαιδευτικών που Μισθοδοτούνται από τη Διεύθυνση Π.Ε Β΄ Αθήνας

Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς που μισθοδοτούνται από τη Δ/νσή μας και πρόκειται να υποβάλλουν αίτηση παραίτησης για συνταξιοδότηση, να ενημερώνουν έγκαιρα για τη διευκόλυνσή τους το Οικονομικό Τμήμα περί χορήγησης ή όχι τρίμηνων αποδοχών και οποιουδήποτε άλλου απαιτούμενου στοιχείου προς αποφυγή επιστροφής αχρεωστήτως ληφθέντων.

Να υπενθυμίσουμε ότι η διαδικασία εξαγωγής της μισθοδοσίας του τρέχοντος μήνα ολοκληρώνεται και κατατίθεται προς εκκαθάριση στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών το αργότερο μέχρι τις 10 του προηγούμενου μήνα. Μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας, καμία αλλαγή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στο σύστημα μισθοδοσίας.

Από τη Δ/νση Π.Ε Β΄Αθήνας

Δεν υπάρχουν σχόλια: