Κυριακή 26 Ιουνίου 2011

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ του Προέδρου και της Κεντρικής Επιτροπής της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής ευχαριστούν όλους τους ψηφοφόρους και τα στελέχη της παράταξης για τον αγώνα που έδωσαν στις πρόσφατες ΓΣ και στις εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων για την παρουσίας τους στην 80η Γ.Σ.

Η παράταξη μας διατηρεί το σημαντικό αριθμό των τεσσάρων (4) εδρών στο Δ.Σ. της ΔΟΕ και μετά από ...

....20 ολόκληρα χρόνια έχει ίσο αριθμό εδρών με την παράταξη της ΠΑΣΚ που είδε τη δύναμή της να μειώνεται από τις πέντε (5) στις τέσσερεις (4) έδρες. Η παράταξη της ΕΣΑΚ διατήρησε τη μία (1) έδρα στο Δ.Σ. της ΔΟΕ και η αριστερή παράταξη των Παρεμβάσεων – Κινήσεων – Συσπειρώσεων αύξησε τη δύναμή της στις δύο (2) έδρες (από μία που είχε στο προηγούμενο ΔΣ).

Σας παραθέτουμε τα αποτελέσματα των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής της ΔΟΕ καθώς και τα αποτελέσματα για τους αντιπροσώπους για την ΑΔΕΔΥ.

Ψήφισαν: 600 αντιπρόσωποι.
Άκυρα/Λευκά: 7
Από την παράταξή μας εκλέγονται οι:
Κόκκινος Χαράλαμπος 127 ψήφοι Κικινής Θανάσης 115 ψήφοι Οικονόμου Τριαντάφυλλος 108 ψήφοι Ανδρουλάκης Μάνος 101 ψήφοι

• Όσον αφορά στην κατανομή των εδρών για την Ελεγκτική Επιτροπή, ο συσχετισμός των δυνάμεων παρέμεινε ο ίδιος, δηλαδή δύο (2) έδρες η ΔΑΚΕ, δύο (2) έδρες η ΠΑΣΚ και μία (1) έδρα οι Παρεμβάσεις - Κινήσεις – Συσπειρώσεις. Από την παράταξή μας εκλέγονται οι Στρίκας Κωνσταντίνος με 94 ψήφους και Πεχλιβανίδης Νεόφυτος με 71 ψήφους.
• Τα αποτελέσματα για εκλογή αντιπροσώπων για την ΑΔΕΔΥ έχουν ως εξής: ΔΑΚΕ 177 ψήφους και 47 αντιπροσώπους, ΠΑΣΚ 219 ψήφους και 58 αντιπροσώπους, Παρεμβάσεις - Κινήσεις - Συσπειρώσεις 86 ψήφους και 23 αντιπροσώπους, ΕΣΑΚ - ΔΕΕ 69 ψήφους και 19 αντιπροσώπους, Εκπαιδευτική Ριζοσπαστική Συνεργασία 34 ψήφους και 9 αντιπροσώπους, Ελεύθερο Ανεξάρτητο Δίκτυο 7 ψήφους και 2 αντιπροσώπους, Ανεξάρτητη Κίνηση Εκπαιδευτικών 2 ψήφους και κανένα αντιπρόσωπο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: