Δευτέρα 6 Ιουνίου 2011

Ο Σύλλογος Διδασκόντων των Δημοτικών Σχολείων αρμόδιος για τη μεταφορά ωραρίου

Αυτές τις μέρες δημοτικά σχολεία διοργανώνουν απογευματινές εκδηλώσεις και συνάδελφοι ρωτούν να μάθουν αν ο νόμος προβλέπει μεταφορά ωραρίου ώστε να μην λειτουργήσει το σχολείο το πρωί την ημέρα της απογευματινής εκδήλωσης.

Και βέβαια επιτρέπεται μεταφορά ωραρίου. Αρκεί να το αποφασίσει ο Σύλλογος Διδασκόντων του δημοτικού σχολείου.

Το Π.Δ 201/1998 στο άρθρο 13 (παράγραφος 4) το λέει ξεκάθαρα:

"Μέρος της σχολικής ζωής αποτελούν οι αναφερόμενες στην προηγούμενη παράγραφο εκδρομές και επισκέψεις, καθώς και οι κάθε είδους εκδηλώσεις και δραστηριότητες που ικανοποιούν τις ανάγκες του διδακτικού προγράμματος και φέρνουν το παιδί σε επαφή με τη σύγχρονη πραγματικότητα και με έργα πολιτισμικής αξίας σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο. Μεταφορά ωραρίου εργασίας σε άλλη βάρδια για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων μπορεί να γίνει με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων για την οποία ενημερώνονται ο αρμόδιος προϊστάμενος και ο σχολ. σύμβουλος."

Δεν υπάρχουν σχόλια: