Πέμπτη 30 Ιουνίου 2011

Η Διευκρινιστική, της Διευκρινιστικής ώ διευκρινιστική

Αυτό τον καιρό έχουμε χορτάσει διευκρινιστικές όπως αυτή,αυτή , αυτή, αυτή, και αυτή, από το Υπουργείο Παιδείας για τις επιλογές διευθυντών, που άλλες αφήνουν μια αίσθηση προχειρότητας και άλλες, αποχρώσεις «φωτογραφικών» διατάξεων.

Χθες και ενώ ήδη τα ΠΥΣΠΕ έχουν κοινοποιήσει τους πίνακες με τα μόρια των υποψηφίων και ετοιμάζονται για συνεντεύξεις εκδόθηκε νέα διευκρινιστική που ανατρέπει την αμέσως προηγούμενή της, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι: "...Κάτοχοι πτυχίου ΚΑΤΕ- ΚΑΤΕΕ που το έχουν ισοτιμήσει δικαιούνται τα μόρια του άρθρο 13,παρ3,εδάφιο δ, του Ν.3848/2010. Με την έκδοση της παρούσας δεν ισχύει η παράγραφος 5 της με αριθμό 71567/Δ2/24-6-2011 εγκυκλίου μας"

Είπαμε να προστατεύσουμε το κύρος και την αξιοπιστία των Συμβουλίων Επιλογής αλλά το Υπουργείο Παιδείας δε βλέπω να βοηθάει...

Δεν υπάρχουν σχόλια: