Παρασκευή 24 Ιουνίου 2011

Πλήρωση θέσεων Σχολικών Συμβούλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Την πλήρωση, με επιλογή, δεκαοκτώ (18) θέσεων σχολικών συμβούλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.), με θητεία έως 31/7/2015, προκηρύσσει το ΥΠΔΒΜΘ στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής από 24-6-2011 μέχρι 30-6-2011 (αποκλειστική προθεσμία).

Συνημμένα:

Προκήρυξη του ΥΠΔΒΜΘ

Υπόδειγμα βιογραφικού Σχολικού Συμβούλου

Υπόδειγμα πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών

Αίτηση ενδιαφερόμενων Σχολικών Συμβούλων

ΠΗΓΗ: Δ/νση Π.Ε Β΄Αθήνας

Δεν υπάρχουν σχόλια: