Πέμπτη 3 Μαρτίου 2011

“Περί Μισθολογικών Σεναρίων”

Επεξεργασία-Επιμέλεια: Αργύριος Δ. Κολοκοντές , Αντιπρόεδρος ΕΛΜΕ Φλώρινας

1o Σενάριο: Περικοπή Επιδομάτων και Αύξηση του Βασικού Μισθού.

Η λογική του πρώτου σεναρίου δημοσιοποιήθηκε στο άρθρο : [(Συρρικνώσεις Μισθών + Καταργήσεις Ταμείων και Σχολείων)*(Αδιοριστία)] – (Οργανικές και Μεταθέσεις) – Πληροφορική Παιδεία = ΜΕΛΛΟΝ ΔΥΣΟΙΩΝΟ, στις 20/2/2011, όπως εμφανίζεται στο ψηφιακό αρχείο της ΑΒ. Το σενάριο αυτό βασίζεται στα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν σχετικά με την περικοπή των επιδομάτων. Μεταφέρεται αυτούσιο ότι είχε αναφερθεί στο παραπάνω άρθρο :

«Ήδη κυκλοφορούν δημοσιεύματα που γνωστοποιούν ότι όλα τα επιδόματα περικόπτονται, εκτός από το οικογενειακό, των μεταπτυχιακών/διδακτορικών σπουδών(;) και το επίδομα θέσης. Για να γίνει αντιληπτό τι σημαίνει αυτό, αρκεί ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι...
πέρυσι με τις μειώσεις που έγιναν στα επιδόματα συνέβησαν τα εξής: Το επίδομα εξωδιδακτικής απασχόλησης από 355,91€ έγινε 288,14€ και το διδακτικής προετοιμασίας από 105€ έγινε 85,01€. Λόγω των νέων φορολογικών συντελεστών είδαμε τους μισθούς μας να μειώνονται…. τόσο, όσο…. Αν όμως καταργηθούν από τον Ιούλιο αυτά τα δύο μόνο επιδόματα, τότε χάνονται από τις μικτές αποδοχές 373,15€. Όσοι λαμβάνουν μερικό ή πλήρες επίδομα παραμεθορίου θα χάσουν από τις μικτές τους αποδοχές μέχρι 470,3€. Αν κάποιοι εξ αυτών λάμβαναν και επίδομα ειδικής αγωγής, τότε θα χάσουν μέχρι 628,17€ (….και δεν κάνουμε καν αναφορά ούτε στο υπό κατάργηση κίνητρο απόδοσης το οποίο θα μετατραπεί σε πριμ παραγωγικότητας που εννοείται ότι δεν θα το λαμβάνουν όλοι, ούτε στο επίδομα ειδικής απασχόλησης των υποδιευθυντών-διευθυντών καθώς είναι ήδη κατανοητό το που πάει το πράγμα….)».

Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω μεγέθη είναι μηνιαία και όχι ετήσια. Για την αναγωγή σε ετήσια κλίμακα αρκεί να πολλαπλασιάσετε επί 12.

2o Σενάριο: Κατάργηση των «Επιδομάτων» Χριστουγέννων, Πάσχα και Αδείας.

Ήδη πριν τη ψήφιση του νέου προϋπολογισμού είχαμε επισημάνει το σχετικό ενδεχόμενο, το οποίο πάλι βάση των δημοσιευμάτων επανέρχεται στο προσκήνιο. Τα πρώην Δώρα Εορτών και Αδείας, θεμελιωμένα ως 13ος και 14ος μισθός, ως γνωστόν βάση της εισοδηματικής πολιτικής του 2010 μετατράπηκαν σε «Επιδόματα». Μία θεσμική κατάργηση των επιδομάτων προφανώς αποτελεί το οριστικό «τέλος εποχής» του 13ου και 14ου μισθού, που δεν είναι πλέον 13ος και 14ος μισθός αλλά «επίδομα Χριστουγέννων», «επίδομα Πάσχα» και «επίδομα Αδείας». Η ρύθμιση του 2010 μείωσε το ετήσιο εισόδημα των μισθωτών κατά 1000€ περίπου. Αν επιβεβαιωθεί το δυσμενές σενάριο 2, τότε μιλάμε για μία πρόσθετη μείωση των μικτών αποδοχών κατά 1000€ ακόμη.


3o Σενάριο: Επαναπροσδιορισμός των Μισθολογικών Κλιμακίων.

Όσο διευρύνονται οι φήμες που θέλουν μετά το νέο (ενιαίο;) μισθολόγιο και την ενσωμάτωση των επιδομάτων στο βασικό μισθό να προκύπτει αύξηση των καθαρών αποδοχών του νεοδιόριστου και μείωση των καθαρών αποδοχών όσων βρίσκονται στα πιο υψηλά μισθολογικά κλιμάκια, τόσο «φουντώνουν» και τα σενάρια σχετικά με τα νέο σύστημα μισθολογικών κλιμακίων που μπορεί να υιοθετηθεί. Μία από αυτές τις φήμες υιοθετεί την άποψη ότι προκειμένου να καλυφθούν τα σαράντα έτη υπηρεσίας του νέου ασφαλιστικού σχεδίου, θα δημιουργηθούν 10 νέα μισθολογικά κλιμάκια. Αν όντως υιοθετηθεί κάτι τέτοιο, τότε αυτό σημαίνει ότι ο απασχολούμενος θα αλλάζει μισθολογικό κλιμάκιο ανά τετραετία.

Παρότι βάση του σεναρίου 1 ανακύπτουν εύλογες αμφιβολίες για το κατά πόσο θα αυξηθούν ή θα μειωθούν τελικώς οι καθαρές αποδοχές των μισθωτών, πίσω από το σενάριο 3 υποβόσκει μία σταδιακή μείωση μισθών σε βάθος χρόνου. Παρόλο που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακριβή αριθμητικά δεδομένα καθώς δεν είναι γνωστό το πώς θα διαμορφωθεί ο βασικός μισθός όπως και η εξέλιξή του βάση του νέου συστήματος, ωστόσο παρατίθεται ένα παράδειγμα με τα σημερινά αριθμητικά δεδομένα έτσι ώστε να γίνει αντιληπτό το τι μπορεί να συμβεί βάση του σεναρίου 3.

Αν λοιπόν υποθέσουμε ότι υιοθετείται μία δεκαβάθμια κλίμακα τετραετούς μισθολογικής εξέλιξης, τότε θα μπορούσε λ.χ. να ορισθεί ο εισαγωγικός μισθός του νεοδιόριστου στα 1064€ (= 10ο κλιμάκιο της υποτιθέμενης νέας κλίμακας και 16ο κλιμάκιο της ισχύουσας σήμερα μισθολογικής κλίμακας) αντί του σημερινού που είναι 985€ (= 18ο κλιμάκιο της ισχύουσας σήμερα μισθολογικής κλίμακας). Με τα σημερινά δεδομένα (αγνοώντας παράλληλα την κατάργηση των επιδομάτων και εστιάζοντας αποκλειστικά στην εξέλιξη του βασικού μισθού) αυτό φαίνεται ως αύξηση. Είναι όμως αύξηση σε βάθος χρόνου; Με τα σημερινά δεδομένα μετά από 15 έτη προϋπηρεσίας, από το 18ο κλιμάκιο ανέρχεσαι στο 10ο κλιμάκιο, ανεβαίνεις δηλαδή 8 κλιμάκια (1 έτος μένεις στο 18ο κλιμάκιο και 2 έτη σε καθένα από τα μετέπειτα) και από τα 985€ φθάνεις στα 1305€. Αυτό σημαίνει ότι μετά από 15 έτη υπηρεσίας αυξάνει ο βασικός μισθός κατά 320€. Σημειώνεται ότι από κλιμάκιο σε κλιμάκιο επέρχεται μία μεταβολή των μικτών αποδοχών κατά μέσο όρο 40€ (στην πραγματικότητα το μέγεθος αυτό διακυμαίνεται μεταξύ 39€ και 41€). Αν υιοθετηθεί το υποτιθέμενο σύστημα δεκαβάθμιας κλίμακας τετραετούς μισθολογικής εξέλιξης του παραδείγματος, τότε μετά από 15 χρόνια υπηρεσίας ο απασχολούμενος θα έχει ανέλθει μόλις 3 κλιμάκια. Δηλαδή, στο παράδειγμά ξεκίνησε από το κλιμάκιο 10 με βασικό μισθό 1064€ και μετά από 15 έτη προϋπηρεσίας θα βρίσκεται στο κλιμάκιο 7. Αν λοιπόν σε αυτή τη νέα μισθολογική κλίμακα, η από κλιμάκιο σε κλιμάκιο μεταβολή του βασικού μισθού διατηρηθεί στα 40€ κατά μέσο όρο, τότε ο βασικός μισθός του μισθωτού θα φθάσει τα 1184€ μετά από 15 έτη υπηρεσίας, δηλαδή θα έχει αυξηθεί 120€ μηνιαίως. Συγκριτικά με το σημερινό σύστημα αυτό σημαίνει απώλεια 320-120=200€ μηνιαίως σε βάθος χρόνου και χωρίς να συνεκτιμώνται όλες οι ενδιάμεσες μηνιαίες απώλειες κατά την παρέλευση της 15ετίας. Αν υποθέσουμε ότι στο νέο σύστημα οι αυξήσεις από κλιμάκιο σε κλιμάκιο θα είναι πιο γενναιόδωρες, ας πούμε 60€ κατά μέσο όρο, τότε ο βασικός μισθός του απασχολούμενου του παραδείγματος, από τα 1064€ θα φθάσει τα 1244€ δηλαδή θα αυξηθεί 180€ μηνιαίως. Απώλεια 320-180=140€ μηνιαίως σε βάθος χρόνου + μηνιαίες απώλειες εντός της δεκαπενταετίας μεγαλύτερες από το όφελος που προκύπτει από το γεγονός ότι ξεκίνησε με μεγαλύτερο εισαγωγικό μισθό!!!...κι όλα αυτά επί 12 και επί των αριθμό των ετών επανάληψης της κάθε απώλειας….

Όλα τα παραπάνω σενάρια είναι υποθετικά. Μπορεί να μην έχουν τελικά καμία σχέση με την πραγματικότητα ή μπορεί και να υλοποιηθούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο όλα μαζί ταυτόχρονα. Παρατίθενται απλώς και μόνο….για να γνωρίζουν ότι γνωρίζουμε….ότι υποψιαζόμαστε….και αυτή τη φορά θα είναι πολύ πιο δύσκολο να μας κοροϊδέψουν.

Ευχαριστώ την ΑΒ για την φιλοξενία και τους αναγνώστες για το χρόνο τους.

Με εκτίμηση,
Αργύριος Δ. Κολοκοντές, Αντιπρόεδρος ΕΛΜΕ Φλώρινας

ΠΗΓΗ: alfavita.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: