Πέμπτη 31 Μαρτίου 2011

Ενημερωτικά σημειώματα του αιρετού ΠΫΣΠΕ Βασίλη Παλληγιάννη

Δυο ενημερωτικά σημειώματα εξέδωσε σήμερα ο αιρετός ΚΥΣΠΕ, Βασίλης Παληγιάννης. Το πρώτο αναφέρεται στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και το δεύτερο στη πλήρωση θέσεων Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού.

Τα παραθέτω ως έχουν...
1.Συνεδρίαση Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Μετά από περίπου 6 μήνες συνεδρίασε σήμερα Πέμπτη 31/3/2011 το Συμβούλιο Επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τα παρακάτω θέματα:
1. Εξέταση των υπ’ αριθμ. 1016/2009, 1836/2009 και 1848/2009 αποφάσεων Διοικητικών Εφετείων που αφορούσαν επιλογές Διευθυντών Εκπαίδευσης 2007. Το Συμβούλιο αποφάσισε να κληθούν οι ενδιαφερόμενοι για συνέντευξη την Πέμπτη 14/4/2011.
2. Πλήρωση κενής θέσης Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Το Συμβούλιο αποφάσισε την κάλυψη της κενής θέσης Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας με τον πρώτο στη σειρά του πίνακα.


2. Πλήρωση θέσεων Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού

Απαντώντας σε ερωτήματα συναδέλφων, σας ενημερώνω πως με βάση την προκήρυξη για την πλήρωση 15 θέσεων Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού* έχουν καταχωρηθεί έως σήμερα, 31/3/2011, 175 αιτήσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Η ηλεκτρονική καταχώρηση συνεχίζεται και με βάση τις εκτιμήσεις ο αριθμός των αιτήσεων θα ξεπεράσει τις 250.
Η επιλογή θα γίνει, πιθανόν, μετά τις διακοπές του Πάσχα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. Πρωτ. Φ.8213556Β/157898/Ζ1/30-12-2010 απόφαση της Αν. Υπουργού Παιδείας.
Η απόσπαση θα γίνει για 2 έτη και μπορεί να παραταθεί για μια επιπλέον διετία.

* Θέσεις Συντονιστών Εκπαίδευσης:
Γερμανία: 4
Η.Π.Α.: 3
Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη: 2
Αφρική, Ασία: 2
Αυστραλία: 1
Καναδάς: 1
Νότια Αμερική: 1
Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη: 1

Δεν υπάρχουν σχόλια: