Τετάρτη 23 Μαρτίου 2011

Πέτρινα Χρόνια!

Το καλοκαίρι του 1949 η Ευρυδίκη Τσουλουχά, εργάτρια από τη Νέα Χώρα- ένα χωριό της περιοχής Καστρίου Αρκαδίας- ετοιμάζεται για θέρο στη Τεγέα.

Απαραίτητο έγγραφο για το μακρινό αυτό ταξίδι των ... 15 χιλιομέτρων!!! η δεκαπενθήμερος Άδεια Ταξειδίου που τις χορηγεί ο Σταθμός της Ελληνικής Βασιλικής Χωροφυλακής Αγίου Νικολάου/Καστρί.

Η Ευρυδίκη υποχρεούται να θεωρήσει το παρόν έγγραφο σε στρατιωτικήν ή αστυνομικήν αρχήν της Τεγέας και άμα τη επιστροφή της, υποχρεούται, όπως παραδώσει τούτον εις την Ελληνικήν Χωροφυλακήν.

Και το σημαντικότερον: Η Ευρυδίκη «τυγχάνει φιλόνομος και δεν είναι ύποπτος»

Ιστορικό ντοκουμέντο από την εποχή του εμφυλίου που δίχασε για δεκαετίες τους Έλληνες και χρειάστηκε να περάσει περισσότερο από μισός αιώνας για να κλείσουν – ας ελπίσουμε για πάντα- οι πληγές του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: