Δευτέρα 14 Μαρτίου 2011

Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας για αριθμό μαθητών ανά τμήμα

Αριθμός πρωτ. 29188/Γ2/14-3-2010

ΘΕΜΑ: Αριθμός μαθητών ανά τμήμα

Στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θα προκύψουν από τις συγχωνεύσεις, για το σχολικό έτος 2011-2012, σας γνωρίζουμε ότι ο αριθμός μαθητών ανά τμήμα θα έχει ως εξής:

• Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Ο αριθμός των μαθητών θα είναι μέχρι είκοσι πέντε (25).

• Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Ο αριθμός των μαθητών θα είναι μέχρι είκοσι πέντε (25) με προσαύξηση 10% .

Δεν υπάρχουν σχόλια: