Πέμπτη 17 Μαρτίου 2011

Υπουργείο Παιδείας: Στοιχεία εκπαιδευτικών που κατέχουν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών από την αλλοδαπή

Με επείγουσα εγκύκλιο, ύστερα από τα δημοσιεύματα για τα "πλαστά" μεταπτυχιακά, το Υπουργείο Παιδείας ζητά από τις Δ/νσεις και τα Γραφεία Π.Ε και Δ.Ε, μέχρι την Παρασκευή 18/3/2011, τα ονόματα όλων των εκπαιδευτικών που έχουν υποβάλει αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο από το ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: