Πέμπτη 31 Μαρτίου 2011

Συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Β΄Αθήνας της Πέμπτης, 31/03/2011

Στη σημερινή συνεδρίαση το ΠΥΣΠΕ Β΄Αθήνας συζήτησε και αποφάσισε για τα παρακάτω:

1. Πρόταση πρόσληψης ωρομισθίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής για τις λειτουργικές ανάγκες Δημοτικών Σχολείων

Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία 3-2. Μειοψήφησαν οι αιρετοί, Βαγγέλης Ντεμίρης και Γιάννης Λογοθέτης

Η εισήγηση της Διοίκησης προέβλεπε την πρόσληψη τριάντα τεσσάρων (34) ωρομισθίων εκπαιδευτικών, τετράωρης εβδομαδιαίας απασχόλησης, για την κάλυψη 136 ωρών στο πρωινό και ολοήμερο πρόγραμμα, είκοσι (20) δημοτικών σχολείων της Δ/νσης.
Με τις τοποθετήσεις τους και οι δυο αιρετοί κατήγγειλαν το γεγονός ότι ενώ πλησιάζουμε στο τέλος της χρονιάς εξακολουθούν να υπάρχουν λειτουργικά κενά στα σχολεία και εξέφρασαν τη θέση ότι τα όποια κενά δεν μπορούν να καλύπτονται από ωρομισθίους εκπαιδευτικούς τετράωρης απασχόλησης και ελαστικές σχέσεις εργασίας αλλά από μόνιμους εκπαιδευτικούς. Για την κάλυψη των συγκεκριμένων λειτουργικών κενών, εν μέσω της σχολικής χρονιάς, πρότειναν την άμεση πρόσληψη αναπληρωτών πλήρους ωραρίου. Τα μέλη της Διοίκησης επικαλούμενα το άρθρο 5 του νόμου 3848/ 2010 επέμειναν στην αρχική εισήγηση. Κατόπιν τούτων οι αιρετοί εκφράζοντας τη θέση του Κλάδου και των συλλογικών οργάνων, που είναι η μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους τους εκπαιδευτικούς, καταψήφισαν την πρόταση.

2. Χορήγηση επιδόματος μεταπτυχιακών σπουδών

Το Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά για εννιά(9) συναδέλφους μας


3. Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή

Το ΠΥΣΠΕ γνωμοδότησε θετικά σε τέσσερις αιτήσεις συναδέλφων που πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις

4. Πρόταση ανάθεσης διδασκαλίας πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου με υπερωριακή αποζημίωση

Ικανοποιήθηκε το αίτημα ενός συναδέλφου

5. Τροποποίηση τοποθετήσεων προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Δ/νσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας

Το Συμβούλιο εισηγήθηκε την τροποποίηση των τοποθετήσεων για τριάντα(30) αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου

Για να διαβάστε τις περιλήψεις των σημερινών αποφάσεων του ΠΥΣΠΕ και τα ονόματα των εκπαιδευτικών που αναφέρονται σ΄αυτές, επισκεφθείτε το site της Β΄Δ/νσης Π.Ε Αθήνας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://dipe-v-ath.att.sch.gr/March11-ver2/31/PERILIPSI-PRAXIS-13.31-03-2011.pdf
Δεν υπάρχουν σχόλια: