Σάββατο 19 Μαρτίου 2011

Με ౩ μόρια μοριοδοτείται η μετεκπαίδευση στις επιλογές στελεχών Εκπαίδευσης

Επιλογές Σχολικών Συμβούλων και Διευθυντών Σχολείων εν όψη και πολλοί συνάδελφοι έχουν πάρει το Νόμο 3848/2010 (άρθρα 13 και 14/σελ.1447 -1449) και υπολογίζουν μόρια ...

Να τους ενημερώσω ότι η Μετεκπαίδευση στα Διδασκαλεία μοριοδοτείται με 3 Μόρια και όχι με 2 όπως αναφέρει ο 3848.

Η τροποποίηση έχει γίνει με το Νόμο 3854/2010 ο οποίος στο άρθρο 13/ σελίδα 1951 αναφέρει:Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του
ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «γ) Τίτλος Διδασκαλείου Εκπαίδευσης: 3 μονάδες».

Δεν υπάρχουν σχόλια: