Παρασκευή 18 Μαρτίου 2011

ΚΑΛΥΨΗ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΘΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ.

Η προκήρυξη είναι εδώ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 28/3/2011.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ
(Η ανωτέρω θέση αφορά απόσπαση αρχομένη από 1ης Σεπτεμβρίου 2011)

1. Η διάρκεια της θητείας ενός Διευθυντή ή ενός Αναπληρωτή Διευθυντή είναι 9ετής.
2. Η θητεία υποδιαιρείται σε 3 περιόδους:
• μία πρώτη περίοδο δύο ετών. Κατά τη διάρκεια του 2ου έτους θα πραγματοποιείται αξιολόγηση,
• μία δεύτερη περίοδο τριών ετών. Κατά τη διάρκεια του 5ου έτους θα πραγματοποιείται μια άλλη αξιολόγηση,
• μία τρίτη περίοδο τεσσάρων ετών.
3. Η θητεία μπορεί να παραταθεί κατά ένα έτος προς το συμφέρον της υπηρεσίας, στο τέλος εννέα ετών στο ίδιο σχολείο.
4. Σε περίπτωση μετάθεσης, η συνολική διάρκεια της θητείας στα δύο Σχολεία είναι δέκα έτη. Αυτή η συνολική διάρκεια δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τα 10 έτη.
5. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος έχει υπηρετήσει ή υπηρετεί με απόσπαση σε Ευρωπαϊκό Σχολείο η συνολική διάρκεια απόσπασης δεν μπορεί να υπερβεί τα 16 έτη.


Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν όσοι διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται για τη διεύθυνση Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξελλών: εκπαιδευτικού ιδρύματος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ70) με βαθμό Α΄ και οκταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα επί πέντε τουλάχιστον έτη από τα οποία τουλάχιστον τρία σε αντίστοιχους με την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας (όπως ορίζονται από τις διατάξεις του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ τεύχος Α Αρ.71/19-5-2010).

Σχόλιο: Εντύπωση μου προκαλεί το γεγονός ότι η προκήρυξη δίνει δικαίωμα υποβολής αιτήσεων μόνο στους Π.Ε 70 (Δασκάλων) και αποκλείει όλες τις άλλες ειδικότητες...1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

γνωρίζουμε για τί μισθούς μιλάμε εδώ?