Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 2012

Προσλήψεις αναπληρωτών Μουσικής, Φυσικής Αγωγής και Πληροφορικής για τα ΕΑΕΠ

Οι 216 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής  εδώ 
Οι  282 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ16.01-Μουσικής εδώ
Οι 287 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ19 & ΠΕ20-Πληροφορικής εδώ 

  Ανάληψη υπηρεσίας από την Τρίτη 2 Οκτωβρίου έως και την Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2012.

Δεν υπάρχουν σχόλια: