Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2012

Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών για ΕΑΕΠ και ΖΕΠ

Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε σήμερα  23/10/2012 τις παρακάτω προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών   σε ΕΑΕΠ και ΖΕΠ ως εξής :

Α.  Για τα Δημοτικά Σχολεία.. με Ενιαίο Αναμορφωμένο  Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα προσλαμβάνονται 44 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, 103 εκπαιδευτικοί πλήρους και 53 μειωμένου ωραρίου του κλάδου ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, 16 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, 27 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ16-Μουσικής, 35 εκπαιδευτικοί πλήρους και 48 μειωμένου ωραρίου των κλάδων ΠΕ19/ΠΕ20-Πληροφορικής, 91 εκπαιδευτικοί πλήρους και 103 μειωμένου ωραρίου του κλάδου ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών και 7 εκπαιδευτικοί πλήρους και 3 μειωμένου ωραρίου του κλάδου ΠΕ18.41-Δραματικής Τέχνης.
 Τα ονόματά τους εδώ 

Β. Για τα προγράμματα ΖΕΠ (Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας) προσλαμβάνονται 3 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων, 9 εκπαιδευτικοί μειωμένου ωραρίου του κλάδου ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, 1 εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, 2 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ16.01-Μουσικής, 1 εκπαιδευτικός πλήρους ωραρίου και 8 εκπαιδευτικοί μειωμένου ωραρίου των κλάδων ΠΕ19-ΠΕ20-Πληροφορικής, 6 εκπαιδευτικοί μειωμένου ωραρίου του κλάδου ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών και 1 εκπαιδευτικός μειωμένου ωραρίου του κλάδου ΠΕ18.41-Δραματικής Τέχνης.
 Τα ονοματά τους εδώ

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στην αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για ανάληψη υπηρεσίας από τη Τετάρτη 24 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2012.

Δεν υπάρχουν σχόλια: