Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2012

ΔΝΣΗ ΠΕ B΄ ΑΘΗΝΑΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2013

Παρακαλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες της αρμοδιότητάς μας καθώς και σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας άλλων Δ/νσεων Π/θμιας Εκπ/σης ή σε φορείς του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., όπου έχουν αποσπαστεί για το τρέχον διδακτικό έτος και μισθοδοτούνται από τη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Β’ Αθήνας, να συμπληρώσουν τη συνημμένη ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ , λαμβάνοντας γνώση και των οδηγιών στο συνημμένο ΕΝΤΥΠΟ .
Οι υπηρετούντες σε σχολικές μονάδες... της αρμοδιότητάς μας εκπαιδευτικοί, να παραδώσουν τις Υπεύθυνες Δηλώσεις τους στους Διευθυντές-Προϊστάμενους των σχολικών μονάδων στις οποίες υπηρετούν για να υποβληθούν συγκεντρωτικά στο Οικονομικό Τμήμα της Διεύθυνσης ΠΕ Β΄Αθήνας.

Να συμπληρωθεί από όλους τους υπαλλήλους, μόνιμους και αναπληρωτές, που μισθοδοτούνται από τη Διεύθυνσή μας και να υποβληθεί μέχρι 30 Νοεμβρίου 2012.

Οι αποσπασμένοι σε άλλα Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή σε Φορείς του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. να αποστείλουν τις Υπεύθυνες Δηλώσεις τους στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Β’ Αθήνας, είτε με κοινή αλληλογραφία (στη διεύθυνση που αναγράφεται στο πάνω μέρος αυτής), είτε με FAX (2106009644), είτε με e-mail στο misthodosia@dipevath.gr αφού τη σαρώσουν ώστε να φαίνεται και η υπογραφή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: