Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012

Το δίκαιο του να συναθροιζόμεθα

Με αφορμή αυτό

Ρήγας Φερραίος (1757-1798)
 «Το δίκαιο του να φανερώνουμε τη γνώμη μας και τους συλλογισμούς μας, τόσο με την τυπογραφία όσο και με άλλον τρόπο ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΑ ΣΥΝΑΘΡΟΙΖOΜEΘΑ ΕΙΡΗΝΙΚΑ, η ελευθερία κάθε είδους θρησκείας, Χριστιανισμού, Τουρκισμού, Ιουδαϊσμού και τα λοιπά δεν είναι εμποδισμένα στην παρούσα διοίκηση.

 Όταν εμποδίζονται αυτά τα δίκαια είναι φανερόν, πως προέρχεται αυτό από τυραννίαν ή πως είναι ακόμα ενθύμηση του εξοστρακισθέντος δεσποτισμού, όπου απεδιώξαμεν.»

Άρθρο 7 του Συνταγματικού Σχεδιάσματος του Ρήγα Φερραίου

Δεν υπάρχουν σχόλια: