Παρασκευή 3 Μαΐου 2013

Το σχέδιο νόμου “Οργάνωσης Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις”

Σε διαβούλευση τέθηκε από τη Μ. Πέμπτη και μέχρι την Τρίτη 14 Μαΐου το σχέδιο νόμου “Οργάνωσης Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις” που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων θέματα επιλογής και κινητικότητας προϊσταμένων οργανικών μονάδων, κινητικότητας Δημοσίων Υπαλλήλων, αναρρωτικών αδειών, υγειονομικών επιτροπών και διαθεσιμότητας λόγω ασθένειας

Η διαβούλευση εδώ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: