Πέμπτη 16 Μαΐου 2013

Για τη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας στις 15/5/2013

του αιρετού ΠΥΣΠΕ Β΄ΑΘΗΝΑΣ Δημήτρη Πολυχρονιάδη

Στη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ της Β΄ ΑΘΗΝΑΣ στις 15/5 συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα :...

1. Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικούς της Δ/νσης Β΄ Αθήνας 
 Υποβλήθηκαν 17 αιτήσεις για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου, (9 αιτήσεις δασκάλων ΠΕ 70, 4 αιτήσεις εκπ/κών ΠΕ 19, 3 αιτήσεις εκπ/κών ΠΕ 20 και 1 αίτηση νηπιαγωγού ΠΕ 60) οι οποίες έγιναν όλες ομόφωνα δεκτές.
 Για την κάθε περίπτωση και για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον αιρετό ή στη γραμματεία του ΠΥΣΠΕ.

 2. Πρόταση αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκπ/κών της Δ/νσης Π. Ε. Β΄ Αθήνας 
 Υποβλήθηκαν 2 αιτήσεις για αναγνώριση προϋπηρεσίας: 1 αίτηση προσωρινής αναπληρώτριας κλάδου ΔΕ1 – ΕΒΠ, η οποία έγινε ομόφωνα αποδεκτή και 1 αίτηση εκπ/κού ΠΕ 70 (μόνιμη) που αφορούσε: α) την αναγνώριση προϋπηρεσίας στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία έγινε ομόφωνα αποδεκτή και β) την αναγνώριση προϋπηρεσίας στη Δ/νση Εκπ/σης της ΔΕΗ η οποία απορρίφθηκε, καθώς δεν εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 4 του άρ. 6 του Ν. 4024/2011(ΦΕΚ 226/τ.Α΄/ 27 – 10 – 2011.
 Για την κάθε περίπτωση και για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον αιρετό ή στη γραμματεία του ΠΥΣΠΕ.

 3. Τροποποίηση προσωρινής τοποθέτησης αποσπασμένης εκπαιδευτικού Β/θμιας Εκπ/σης κλάδου ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας από Π. Υ. Σ. Δ. Ε. σε Δημ. Σχολεία της Δ/νσης Π. Ε. Β΄ Αθήνας 
Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ07 (η οποία επέστρεψε από άδεια λοχείας) τοποθετήθηκε στο 8ο Δημ. Σχ. Κηφισιάς.
 Για περισσότερες πληροφορίες, η ενδιαφερόμενη μπορεί να απευθυνθεί στον αιρετό ή στη γραμματεία του ΠΥΣΠΕ.

 Δημήτρης Πολυχρονιάδης Αιρετός εκπρόσωπος των εργαζομένων στο ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας 6945394406, 2108068683(οικία), 2108020697(σχολείο) dimpol1968@gmail.com
Αναπληρωτής Αιρετός: Κώστας Πότσης 6937050808, 210 6774416(οικία), 2106390210(σχολείο) kostaspotsis53@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: