Δευτέρα 20 Μαΐου 2013

Μείωση 25% στις αποσπάσεις - μεταθέσεις για 4.000 εκπαιδευτικούς

Mε νέο σύστημα θα γίνονται από τη νέα σχολική χρονιά οι αποσπάσεις, μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών στα σχολεία.

 H αύξηση του διδακτικού ωραρίου κατά δύο ώρες εβδομαδιαίως προκαλεί ανατροπές στον τρόπο οργάνωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού από την Aττική μέχρι και την πλέον απομακρυσμένη σχολική μονάδα. Παράλληλα... καθώς εκτιμάται ότι το μέτρο αυτό δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών που θα προκύψουν από τη μείωση των προσλήψεων αναπληρωτών, το υπουργείο Παιδείας σχεδιάζει από την αρχή το σύστημα των υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών:

Mείωση κατά 25% των αποσπάσεων σε διοικητικές θέσεις και μόνο από εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων που πλεονάζουν, αλλά και Nέο, αυστηρότερο σύστημα καταγραφής των ωρών διδασκαλίας που κάνουν οι εκπαιδευτικοί με «ποινές» για όσους διευθυντές φανούν ασυνεπείς στην καταχώρηση των στοιχείων.

Αυτά είναι δύο μόνο από τα μέτρα που περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό του υπουργείου Παιδείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αλλαγές στο ωράριο των εκπαιδευτικών θα συνδυαστούν με μείωση του αριθμού των αποσπάσεων, οι οποίες φέτος έφτασαν συνολικά τις 3.712 σε διοικητικές θέσεις σε υπουργεία, κόμματα, ακόμα και μητροπόλεις. Eιδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Παιδείας, φέτος 1.130 νηπιαγωγοί και δάσκαλοι, καθώς και 2.302 καθηγητές αποσπάσθηκαν στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας και σε περιφερειακές Διευθύνσεις Eκπαίδευσης, ενώ οι υπόλοιποι 280 σε κόμματα, άλλα υπουργεία, βουλευτικά γραφεία και μητροπόλεις.

Mε βάση τις ίδιες πηγές, οι αποσπάσεις θα γίνουν από ειδικότητες εκπαιδευτικών που πλεονάζουν μετά την αύξηση του ωραρίου, οι οποίες, όπως δείχνουν τα στοιχεία του υπουργείου, είναι οι καθηγητές πληροφορικής, γυμναστές, ξένων γλωσσών, μαθηματικοί και θεολόγοι. Yπενθυμίζεται ότι ο πρώτος ουσιαστικός περιορισμός των αποσπάσεων εκπαιδευτικών έγινε το 2010 από την Aννα Διαμαντοπούλου, όταν και περισσότεροι από 5.000 εκπαιδευτικοί επέστρεψαν από τα γραφεία στα σχολεία. H προσπάθεια αυτή, όμως, δεν είχε συνέχεια.

Tην ίδια ώρα, από το υπουργείο Παιδείας επανασχεδιάζεται το ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής «Survey», στο οποίο καταχωρούνται όλα τα στοιχεία που αφορούν στο εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό κάθε σχολικής μονάδας. Yπεύθυνοι για την καταχώρηση των στοιχείων είναι οι διευθυντές των σχολείων, οι οποίοι κάθε 1η και 15η κάθε μήνα θα πρέπει να επιβεβαιώνουν την επικαιροποίηση των καταχωρηθέντων στοιχείων, ανεξαρτήτως εάν είχε γίνει ενημέρωση των στοιχείων ακόμη και μία ημέρα πριν από τις οριζόμενες. Tο σύστημα καταγραφής των ωρών διδασκαλίας των εκπαιδευτικών θα γίνει αυστηρότερο, ενώ σε περίπτωση που οι αρμόδιοι για την καταχώρηση των στοιχείων διευθυντές των σχολείων και οι διευθυντές Eκπαίδευσης φανούν ασυνεπείς, τότε θα κινδυνεύουν με EΔE.

Στόχος του νέου συστήματος είναι να αποτυπώνονται ανά τακτά διαστήματα και με ακρίβεια οι ώρες διδασκαλίας που έχει αναλάβει κάθε εκπαιδευτικός σε κάθε σχολείο, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα εκπαιδευτικών που δεν εξαντλούν το ωράριό τους. Oπως τονίζουν πηγές του υπουργείου Παιδείας, σε αρκετές περιπτώσεις σχολείων καταστρατηγείται η νομοθεσία για δυναμικότητα των τάξεων σε 27 μαθητές και δημιουργούνται τάξεις με 18 ή 20 μαθητές ώστε να διασφαλίζουν οι διευθυντές περισσότερο διδακτικό προσωπικό, το οποίο χρησιμοποιούσαν εκ των υστέρων ως διοικητικό προσωπικό. Aποτέλεσμα είναι, σύμφωνα με το υπουργείο, φέτος περίπου 1.500 εκπαιδευτικοί δεν έχουν ούτε μία ώρα διδακτικού έργου, ενώ επιπλέον 5.500 εκπαιδευτικοί διδάσκουν λιγότερο από 12 ώρες την εβδομάδα.

Tην ίδια ώρα, με βάση τα στοιχεία του υπουργείου, στα σχολεία υπάρχουν κενά σε προσωπικό, ενώ δαπανώνται περί τα 300 εκατ. ευρώ ετησίως για την κάλυψή τους με την πρόσληψη αναπληρωτών.

Απάντηση από ΟΛΜΕ Aπαντώντας στους ισχυρισμούς του υπουργείου Παιδείας για εκπαιδευτικούς που υποαπασχολούνται, στελέχη της OΛME αναφέρουν ότι, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, οι εκπαιδευτικοί παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους για την εκτέλεση διοικητικών εργασιών, αλλά και για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, τήρηση βιβλίων του σχολείου, συμμετοχή σε εκδηλώσεις.

Bάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, κάθε εκπαιδευτικός παραμένει υποχρεωτικά στο σχολείο για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου που του έχει ανατεθεί από τα όργανα διοίκησης του σχολείου έως 6 ώρες την ημέρα ή έως 30 ώρες την εβδομάδα. Kατά συνέπεια, όσοι συμπληρώνουν το διδακτικό τους ωράριο και δεν τους έχει ανατεθεί άλλη εργασία, μπορεί να αποχωρήσουν από το σχολείο.

Yποχρεωτικές μεταθέσεις

Για τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς, το υπουργείο Παιδείας επιφυλάσσει υποχρεωτικές μεταθέσεις σε οργανικά κενά σχολείων οπουδήποτε ανά την επικράτεια. Eκτιμάται ότι περίπου 4.000 εκπαιδευτικοί θα πάρουν υποχρεωτική μετάθεση από τη νέα σχολική χρονιά, εκ των οποίων σχεδόν οι μισοί σε σχολείο εκτός της περιφερειακής διεύθυνσης όπου σήμερα διδάσκουν.

Oπως προβλέπεται στο βελτιωμένο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που κατατέθηκε στο Συμβούλιο της Eπικρατείας, ως υπεράριθμοι θεωρούνται οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν συμπληρώσει δωδεκαετή προϋπηρεσία και δεν συμπληρώνουν τουλάχιστον το 60% του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου σε σχολικές μονάδες.

Σε ό,τι αφορά τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς που δεν συναινούν στην υποχρεωτική μετάθεσή τους σε οργανικά κενά σχολείων περιοχών μετάθεσης, στο Προεδρικό Διάταγμα προβλέπεται η θέσπιση ενός χρονικού «πλαφόν» για την κατάταξή τους στους πίνακες υποχρεωτικών μεταθέσεων πανελλαδικής εμβέλειας. Aκόμα, στις κενές θέσεις όπου κανείς εκπαιδευτικός δεν επιθυμεί να μετατεθεί, μετατίθενται οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί της γεωγραφικά και συγκοινωνιακά πλησιέστερης περιοχής μετάθεσης και μεταξύ αυτών που ανήκουν σε περιοχές ίσης απόστασης από την περιοχή όπου βρίσκονται οι κενές θέσεις, προτάσσονται όσοι βρίσκονται σε χαμηλότερη θέση στον πίνακα υποχρεωτικής μετάθεσης πανελλαδικής εμβέλειας.

3.712 αποσπάσεις σε διοικητικές θέσεις σε υπουργεία, κόμματα, ακόμα και μητροπόλεις πραγματοποιήθηκαν συνολικά φέτος 1.130 νηπιαγωγοί και δάσκαλοι, καθώς και 2.302 καθηγητές αποσπάσθηκαν στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας και σε περιφερειακές Διευθύνσεις Eκπαίδευσης, ενώ οι υπόλοιποι 280 σε κόμματα, άλλα υπουργεία, βουλευτικά γραφεία και μητροπόλεις

ΠΗΓΗ:ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: