Πέμπτη 2 Μαΐου 2013

Ανοίγει ο δρόμος για την αξιολόγηση υπαλλήλων υπουργείων, ένστολων και εκπαιδευτικών

Πράσινο φως για την έκδοση των Προεδρικών Διαταγμάτων βάσει των οποίων θα επικυρώνονται τα νέα οργανογράμματα των υπουργείων θα δοθεί με νομοσχέδιο που αναμένεται να κατατεθεί εντός των ημερών - πιθανά και την Τρίτη - από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης....

 Με το νομοσχέδιο ανοίγει ο δρόμος για την αξιολόγηση του προσωπικού που απασχολείται στα υπουργεία συμπεριλαμβανομένων των ένστολων και των εκπαιδευτικών.

Για τον σκοπό αυτό έχει ετοιμαστεί ερωτηματολόγιο όπου κάθε ένας από τους 206.000 υπαλλήλους των φορέων αυτών θα κληθούν να αναφέρουν τα προσόντα τους (τίτλους σπουδών, γνώση ξένων γλωσσών, γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή κ.ά.), καθώς και τα ακριβή καθήκοντα που ασκούν στην υπηρεσία.

Η διαδικασία αυτή θα κινηθεί παράλληλα με τον προσδιορισμό των περιγραμμάτων θέσεων, που απαιτούνται για τη λειτουργία κάθε οργανικής μονάδας (τμήματος, διεύθυνσης ή γενικής διεύθυνσης) και των αντίστοιχων κλάδων υπαλλήλων οι οποίοι μπορούν να υπηρετούν σε αυτές.

Μετά την ολοκλήρωση των περιγραμμάτων και τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων θα γίνει από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης διασταύρωση ώστε να βρεθεί ο κατάλληλος υπάλληλος που μπορεί να απασχοληθεί σε κάθε θέση.

Το σχέδιο βασίζεται στη λογική της διαθεσιμότητας και κινητικότητας 25.000 υπαλλήλων έως το τέλος του έτους, εκ των οποίων οι 12.500 μέχρι τον Ιούλιο και θα οδηγήσει βάσει των δεσμεύσεων έναντι της τρόικας στην ποιοτική αναδιάρθρωση του Δημοσίου και είναι ανεξάρτητο από τις 15.000 απολύσεις άλλων κατηγοριών υπαλλήλων.

Παράλληλα, μέσα από τη διαδικασία καταγραφής των προσόντων των δημοσίων υπαλλήλων στα υπουργεία θα εντατικοποιηθούν και οι έλεγχοι από τους αρμόδιους Επιθεωρητές Ελεγκτές του Δημοσίου για τον εντοπισμό τυχόν περιπτώσεων που έχουν διοριστεί με πλαστά δικαιολογητικά.

Εάν προκύψουν υπάλληλοι που δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση, στην οποία διορίστηκαν (για παράδειγμα έχουν τίτλους σπουδών που δεν ανταποκρίνονται στα καθήκοντα, δήλωσαν ψευδείς βεβαιώσεις γνώσης ξένων γλωσσών ή κατοχής αδειών οδήγησης κ.ά.), θα κριθούν επίορκοι και θα πάρουν το δρόμο εξόδου από το Δημόσιο.

TA NEA

Δεν υπάρχουν σχόλια: