Σάββατο 20 Μαρτίου 2010

Άδεια ανατροφής διδύμων

Μπορεί η γέννηση διδύμων να αποτελεί διπλή χαρά για την οικογένεια, εντούτοις οι γονείς τους αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στο αναφαίρετο δικαίωμά τους για διπλή άδεια ανατροφής.

Επειδή ο νόμος δεν αναφέρει ρητά την υποχρέωση της υπηρεσίας για τη χορήγηση ξεχωριστής άδειας ανατροφής για κάθε παιδί, πολλοί Προϊστάμενοι δεν ικανοποιούν το αυτονόητο δικαίωμα συναδέλφων μας που έχουν δίδυμα παιδιά και αναγκάζονται να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη δαπανώντας σημαντικά χρηματικά ποσά.

Συνάδελφος –παθούσα η ίδια- μου έστειλε τις σχετικές εγκυκλίους , γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις δικαστηρίων που θα πρέπει να αναγράφονται στην αίτηση που υποβάλει η/ο ενδιαφερόμενη/ος προς το αρμόδιο Γραφείο Π.Ε. και είναι τα εξής:

1.Η ανεξάρτητη αρχή Συνήγορος του Πολίτη, με το α.π. 15096/2007 έγγραφο υπογραμμίζει:<<…ότι ακόμα και αν στο διάστημα των 4 ετών από την στιγμή της γέννησης του πρώτου παιδιού, παρεμβληθεί η γέννηση του δευτέρου, μπορεί να μετατεθεί ο χρόνος λήψης της μίας άδειας και να μεσολαβήσει (αξιοποιηθεί) η χρήση της εν λόγω άδειας και για το άλλο παιδί>>.

2.Η υπ’αριθμ. 496/2007 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από τον Υπουργό Παιδείας και η οποία επικαλείται τις αποφάσεις 420/2000 1/2006 και 2/2006 του Συμβουλίου Επικρατείας(7-μελούς συνθέσεως και οι τρεις)με σαφή τρόπο ορίζει: <<ότι το δικαίωμα για την απόληψη της άδειας αυτής είναι αυτοτελές για κάθε τέκνο που δεν έχει συμπληρώσει ακόμη το τέταρτο έτος της ηλικίας του και ότι σε περίπτωση κατά την οποία ο γονέας υπάλληλος έχει αποκτήσει άλλο τέκνο, το οποίο επίσης δεν έχει συμπληρώσει ακόμη το τέταρτο έτος της ηλικίας του, είναι δυνατή η διαδοχική χορήγηση σ’αυτόν της εν λόγω αδείας, δηλαδή η χορήγηση αμέσως μετά τη λήξη της εννεαμήνου αδείας για την ανατροφή του πρώτου τέκνου του και νέας εννεαμήνου αδείας για την ανατροφή και του δεύτερου τέκνου του>>.

3.Η εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.51/590/οικ. 14346/29-5-2008 του ΥΠΕΣ στο Γραφείο Προσωπικού του ΥΠΕΠΘ, στην οποία αναφέρεται <<ο γονέας υπάλληλος που λαμβάνει ήδη την διευκόλυνση του μειωμένου ωραρίου ή της εννεάμηνης άδειας ανατροφής τέκνου και πριν την εξάντλησής τους αποκτά νέο τέκνο, δικαιούται να λάβει το υπόλοιπο των διευκολύνσεων για το πρώτο τέκνο αργότερα, αθροιστικά με τις διευκολύνσεις που αντιστοιχούν στο νέο τέκνο (σχετική η υπ’αρ. 64/2008 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών)>>.

4.Η 306/2009 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, δε λαμβάνει υπ’όψην την εγκύκλιό της 54501/Δ2/24-4-2008 παραγ. 2, που επικαλείται το ΥΠΕΠΘ στη διεξαγωγή της δίκης και δικαιώνει συνάδελφο αναφέροντας:<<ο αιτών δικαιούται να λάβει διαδοχικά ολόκληρη την ειδική εννεάμηνη άδεια και για τα δύο του τέκνα, εφόσον αυτά δεν είχαν συμπληρώσει κατά το χρόνο το οποίο ζητήθηκε η άδεια το τέταρτο έτος της ηλικίας τους>>.

5.Η 1192/2008 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών , η οποία αναφέρει:<<Στην περίπτωση συνεπώς της δίδυμης ή πολύδυμης κυήσεως, ελλείψει ειδικότερης νομοθετικής ρυθμίσεως, το δικαίωμα για την απόληψη της εν λόγω άδειας είναι αυτοτελές για κάθε τέκνο και ο γονέας υπάλληλος δικαιούται δύο ή περισσότερα, αναλόγως εννεάμηνα. Διαφορετική ερμηνεία θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι οδηγεί σε άνισα αποτελέσματα, αφού ο συνολικός χρόνος της ανωτέρω αδείας θα εξαρτάτο από το τυχαίο γεγονός της ταυτόχρονης ή διακεκριμένης γεννήσεως δύο ή περισσοτέρων τέκνων>>.

Υ.Γ (σημαντικό) : Στην περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί το αίτημα η/ο ενδιαφερόμενη/ος έχει δικαίωμα να προσφύγει – εντός σαράντα ημερών- στο Διοικητικό Εφετείο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: