Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2013

Συνεδρίαση ΑΠΥΣΠΕ Αττικής

Στη σημερινή συνεδρίαση  του ΑΠΥΣΠΕ Αττικής,  στην οποία συμμετείχα αναπληρώνοντας τον τακτικό αιρετό Βασίλη Ματθαίο, το συμβούλιο αποφάσισε  για τα εξής θέματα:...

1.  Χορήγησε άδεια  χωρίς αποδοχές για το σχολικό έτος 2013-2014 στους εκπαιδευτικούς:

-Άννα Τ. (ΠΕ 70)  Δ΄Αθήνας
-Ευαγγελία Δ. (ΠΕ 70)  Δ΄Αθήνας
-Αποστολία Κ. (ΠΕ70) Αν. Αττικής
-Όλγα Γ.-Κ. (ΠΕ 70) Α΄Αθήνας
-Κωνσταντίνος Κ. (ΠΕ 70) Ανατ. Αττική (Η Γραμματεία του ΑΠΥΣΠΕ θα επικοινωνήσει με το συνάδελφο για τη διευθέτηση γραφειοκρατικής διαδικασίας)
-Ευθύμιος Τ. (ΠΕ 11) Αν. Αττικής

* Δε χορηγήθηκε  άδεια άνευ αποδοχών στις:
-Αντιγόνη Ι. (ΠΕ 70) Δυτ. Αττικής
-Άνζυ Ν. (ΠΕ 70) Δ΄Αθήνας


2. Έκανε  δεκτές τις αιτήσεις παραίτησης  των ενδιαφερομένων και απάλλαξε από τα καθήκοντά τους:

 -Κωνσταντίνα Κ. (ΠΕ60) Ανατ. Αττικής από Προϊσταμένη   Νηπιαγωγείου
 -Αγγελική Ν. (ΠΕ60) Ανατ. Αττικής από Προϊσταμένη   Νηπιαγωγείου
-Αλεξάνδρα Γ. (ΠΕ60) Ανατ. Αττικής από Προϊσταμένη   Νηπιαγωγείου
-Αιμιλία Α.  (ΠΕ60) Α΄Αθήνας από Προϊσταμένη   Νηπιαγωγείου
-Αντώνιος Σ. (ΠΕ70) Ανατ. Αττικής από Διευθυντή Δημοτικού Σχολείου
-Ειρήνη Ζ. (ΠΕ60) Ανατ. Αττικής από Προϊσταμένη   Νηπιαγωγείου

*Το Συμβούλιο δεν έκανε δεκτές  τις αιτήσεις παραίτησης  από θέσεις στελέχους εκπαίδευσης  των  παρακάτω:

-Μαρία Α. (ΠΕ60) Δ΄Αθήνας,  παραμένει Προϊσταμένη Νηπιαγωγείου
- Ευαγγελία Τ. (ΠΕ 70) Πειραιάς, παραμένει Προισταμένη Ολιγοθεσίου Δημοτικού Σχολείου
- Ουρανία Κ. (ΠΕ60) Πειραιάς, παραμένει Προϊσταμένη   Νηπιαγωγείου
-Ελευθερία Φ. (ΠΕ 60) Πειραιάς, παραμένει Προϊσταμένη   Νηπιαγωγείου
-Παρ.  Σ.  (ΠΕ 60) Δ΄Αθήνας, παραμένει Προϊσταμένη   Νηπιαγωγείου
-Παναγιώτα Δ. (ΠΕ60) Ανατολικής Αττικής ,  παραμένει Προϊσταμένη Νηπιαγωγείου
-Φανή Μ. (ΠΕ70) Ανατ. Αττικής, παραμένει Υποδιευθύντρια Δημοτικού Σχολείου

Δεν υπάρχουν σχόλια: