Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2013

Περί υπεραριθμίας

Επίκαιρο  θεματάκι αφού τις  επόμενες μέρες  θα προκύψουν υπεραριθμίες δασκάλων σε αρκετά σχολεία:

Π.Δ 50/96 άρθρο14 περ.  3β:...

"...τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια  , σε συνεδρίασή τους χαρακτηρίζουν ονομαστικά τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς , κατά σχολική μονάδα , λαμβάνοντας υπόψη τα εξής : 

ι ) Από όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι , χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι αυτοί που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης , σύμφωνα με το άρθρο 16 αυτού του Π . Δ . 

ιι ) Από όσους εκπαιδευτικούς δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι , χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι στη σχολική μονάδα . Οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν στη σχολική μονάδα το ίδιο σχολικό έτος , εκτός των εκπαιδευτικών που τοποθετήθηκαν ως υπεράριθμοι , θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα . Σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης υπεράριθμοι χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που συγκεντρώνουν το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης , σύμφωνα με το άρθρο 16 αυτού του Π . Δ ."

Δεν υπάρχουν σχόλια: