Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2013

Προσλήψεις Αναπληρωτών ΠΕ 70 κα ΠΕ 60

Ανακοινώθηκαν εδώ  τα ονόματα 516 δασκάλων και 741 νηπιαγωγών που προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές και θα πρέπει να παρουσιαστούν στις Δ/νσεις από Δευτέρα 9/9 έως Τρίτη 10/9

Στην  Αττική προσλαμβάνονται  μηδέν (0) δάσκαλοι και  249 νηπιαγωγοί που κατανέμονται στις παρακάτω  περιοχές ως εξής:
Β΄ Αθήνας- 8
Γ΄Αθήνας-28
Α΄ Πειραιά-53
Α΄Αν. Αττικής-31
Β΄ Αν. Αττικής-19
Δυτ. Αττικής - 50
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: