Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2013

Πλήρες ωράριο λειτουργίας από την επομένη του αγιασμού ΝΑΙ αλλά με τι ώρες;

Εντάξει με τον Αγιασμό... και  μετά;
Από περσινή εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας με θέμα:"Βασικές κατευθύνσεις και οδηγίες για τη λειτουργία σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2012-2013"...

"Με την έναρξη του σχολικού έτους 2012-2013, σε επίπεδο σχολικής μονάδας και κατά την πρώτη ημέρα έναρξης των μαθημάτων γίνεται ο καθιερωμένος Αγιασμός, διανέμονται τα σχολικά βιβλία και δίνονται οδηγίες για θέματα που αφορούν στην εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος μαθημάτων και στη γενικότερη λειτουργία του σχολείου. Από την επόμενη μέρα λειτουργίας της σχολικής μονάδας, εφαρμόζεται το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων, τόσο για το δημοτικό όσο και για το νηπιαγωγείο, το οποίο συντάσσεται σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη με αριθμ. Φ.12/431/64914/Γ1/11-6-2012  Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., με θέμα: «Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2012-2013». 

Παρόμοια εγκύκλιος αναμένεται  και φέτος...

Με λίγα λόγια, οι Διευθυντές καλούνται να εφαρμόσουν πλήρες ωρολόγιο πρόγραμμα τόσο για το πρωινό, όσο και για το Ολοήμερο σχολείο από την επόμενη μέρα του Αγιασμού.
Τι γίνεται όμως όταν οι ώρες
που έχει στη διάθεσή του ο Διευθυντής δεν επαρκούν για τη λειτουργία με πλήρες ωράριο;
 Ειδικά για τα σχολεία με ΕΑΕΠ, τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα. Από τις 450 ώρες που απαιτούνται για λειτουργία όλων των τάξεων με 7ωρο και των 2 Τμημάτων του Ολοήμερου( αν έχει μόνο δύο), ο Διευθυντής έχει στη διάθεσή περίπου 360 ώρες στην καλύτερη των περιπτώσεων.
 Τι γίνεται λοιπόν στις 12 Σεπτεμβρίου και μέχρι να τοποθετηθούν οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων ή και οι δάσκαλοι που απαιτούνται;
1. Διώχνουμε τα παιδιά στο 5ωρο ή 6ωρο; Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη;
2. Δεν λειτουργούμε το Ολοήμερο; Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη;
3. Εφαρμόζουμε πλήρες ωράριο αναθέτοντας την επιτήρηση των μαθητών στους εκπαιδευτικούς που έχουμε στη διάθεσή μας, πέραν του διδακτικού τους ωραρίου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και αναμένουμε τις ανάλογες καταγγελίες από του Συλλόγους των εκπαιδευτικών για παραβίαση εργασιακών δικαιωμάτων;
4. Κάτι άλλο;

Κι όμως τίποτα από τα παραπάνω δεν θα ήταν ανάγκη να συμβεί αν στην εγκύκλιο με θέμα: "Βασικές κατευθύνσεις και οδηγίες για τη λειτουργία σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013-2014" που πρόκειται να έρθει στα σχολεία από μέρα σε μέρα συμπεριλαμβάνονταν η εξής φράση:
" Από την επόμενη μέρα λειτουργίας της σχολικής μονάδας, μετά τον Αγιασμό, εφαρμόζεται εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων, με βάση τις διδακτικές ώρες που έχει στη διάθεσή του ο Διευθυντής του σχολείου".

Κάτι τέτοιο όμως, καθώς φαίνεται, δεν πρόκειται να συμβεί ούτε και φέτος. Ως πότε όμως, με την έναρξη της κάθε σχολικής χρονιάς, το βάρος αυτό, θα μετακυλίεται στις πλάτες των Διευθυντών;

ΠΗΓΗ: Με δυοτρεις δικές μου αλλαγές από το facebook : Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Διευθυντών Π.Ε (Τηλέμαχος Κουντούρης)

Δεν υπάρχουν σχόλια: