Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2012

H ΔΑΚΕ Π.Ε στηρίζει τη Νηπιαγωγό Ασπασία – Μάρθα Καρτέρη

Με αυτήν εδώ την ανακοίνωση η ΔΑΚΕ Π.Ε στηρίζει τη συνάδελφο νηπιαγωγό Ασπασία – Μάρθα Καρτέρη και τους συναδέλφους του Δημοτικού Σχολείου Νυδρίου, ζητάει παιδαγωγική ελευθερία και δημοκρατία στα σχολεία και καλεί τον αρμόδιο Υφυπουργό Παιδείας, τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και το Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας να παρέμβουν άμεσα με στόχο την αποκατάσταση της ηρεμίας στην εκπαιδευτική κοινότητα, την παύση της διοικητικής εξέτασης και την επάνοδο της συναδέλφου στη θέση της, κοντά στους μαθητές της. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: