Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2012

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τους μαθητές και την Εκπαίδευση

Μειωμένο εμφανίζεται το ποσοστό των μαθητών που φοιτούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ενώ αυξημένος είναι ο αριθμός εκείνων που φοιτούν στην Δευτεροβάθμια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2012/13... σημειώθηκε μείωση 0,3% στους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και αύξηση 0,6% στους μαθητές της δευτεροβάθμιας.

Οι σχολικές μονάδες μειώθηκαν κατά 6,5% στην πρωτοβάθμια και 1,9% στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το διδακτικό προσωπικό μειώθηκε κατά 2,9% στην πρωτοβάθμια και κατά 2,7% στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και η αναλογία μαθητών προς διδακτικό προσωπικό είναι 12,3 προς 1 στα νηπιαγωγεία, 10 προς 1 στα δημοτικά σχολεία, 8,2 προς 1 στα γυμνάσια και 9,5 προς 1 στα γενικά λύκεια.

Όσον αφορά τη συγκέντρωση του σχολικού πληθυσμού, η Περιφέρεια Αττικής συγκέντρωσε το 29,3% στα νηπιαγωγεία, το 34,1% στα δημοτικά σχολεία, το 34,1% στα γυμνάσια και το 35,4% στα γενικά λύκεια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: